Lokale treningslag

Innherred lag

Leder: Berit Sandnes Østborg

Kontakt: mobilnr. 996 92 373

 

Oppdal lag

Leder: Lill Hemmingsen Bøe

Kontakt: mobilnr. 456 19 590

 

Røros lag

Leder: Monica Hägglund Langen

Kontakt: mobilnr. 908 55 140

 

Trondheim lag

Leder: Anne Wangen

Kontakt: mobilnr. 466 79 430

 

Værnesregionen lag

Leder: Torunn Fjæran

Kontakt: mobilnr. 452 09 659