Lokale treningslag

Innherred lag

Leder: Berit Sandnes Østborg

Kontakt: mobilnr. 996 92 373

 

Oppdal lag

Leder: Lill Hemmingsen Bøe

Kontakt: mobilnr. 456 19 590

 

Røros lag

Leder Anna Lian

Kontakt: mobilnr. 932 81 064

 

Trondheim lag

Leder Julie Renberg

Kontakt: mobilnr. 911 54 489

 

Værnesregionen lag

Leder Rune Sandmark Johannesen

Kontakt: mobilnr. 480 04 469