Lokale treningslag

Innherred lag

Leder Sarah Wyss

Kontakt 469 55 556 

 

Oppdal lag

Leder Asbjørn Lid Lund

Kontakt 906 81 789

 

Røros lag

Leder Nina Grenness

Kontakt 905 88 575

 

Trondheim lag

Leder Wenche Nilsen

Kontakt 926 88 912

 

Værnesregionen lag

Leder Stian Kristiansen

Kontakt 958 91 797