Æresmedlem i NRH, Beret Rambech

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 18.11.2011

/media/48565/beret-rambech-2.jpg
Det er med sorg og vemod vi har mottatt beskjeden om at Beret døde 2. november. En stor, liten kvinne som satte sitt preg på den gang så mannsdominerte Foreningen Norske Lavinehunder (senere Norske Redningshunder) i organisasjonens tidlige år.

Beret Rambech xBeret ble medlem på midten av 1960-tallet. Den gangen var det ikke bare for en kvinne å søke om medlemskap. Tjenesten ble ansett å være for tøff for kvinner generelt slik at søknader fra kvinner ble stemt over i styret. Det som gjorde Beret spesielt kvalifisert var at hun hadde klatret i fjell sammen med Ralph Høibakk. Hun deltok på lavinehundkurs første gang i 1966. Under lavinekurset på Finse i 1968 brakk hun benet under utmarsjen og måtte sendes med toget til Oslo. Andre ville kanskje ha satt punktum for redningshundkarrieren der, men Beret lot seg ikke skremme. Allerede samme sommer deltok hun på sommerkurset på Sinober i Oslomarka. Hun ble etter hvert hundefører, dommer og instruktør i godkjenningsgrenene lavine og ettersøkning. Hun ble valgt til sekretær i styret et par år etter at hun ble inntatt som medlem, idet hennes kvaliteter i yrket som journalist gjorde henne spesielt egnet. Arkivet var den gang i en banankasse og relativt kaotisk og usortert. Beret gjorde en formidabel innsats i å samle og rekonstruere arkivet. Dette avstedkom mye arbeid og hun hadde i denne anledning en utstrakt kontakt med personer i og utenfor organisasjonen. Arkivet har etter dette fungert etter hensikten. Beret hadde også verv som medlem av fagtekniske utvalg og var ett av de første medlemmene i beredskapskomiteen. Hun ble opprinnelig utnevnt til fagteknisk utvalg nærmest som sekretær, men tillot ikke å bli kneblet på den måten. Hun hadde klare meninger om organisasjonens utvikling både redningsteknisk og hundefaglig. Beret satt også i Lov- og håndbokkomiteen fra midten av 1970-tallet og var redaktør av foreningens medlemsblad i flere år. Hun startet prosessen med å modernisere bladet og gjøre det mer faglig rettet.

 

Beret var aktivt med og dømte godkjenningsprøver helt fram til for få år siden. Vi er flere som har gått med Beret bak oss i prøvesammenheng så sent som på begynnelsen av 2000-tallet.

 

Beret ble tildelt organisasjonens æresmedlemskap i 1980 og var eneste kvinne med denne utmerkelsen helt fram til 2010.

 

Vi er svært takknemlig for Beret sin innsats. Hun var aktiv i mange år og bidro til å utvikle Norske Redningshunder til en landsomfattende redningshundorganisasjon som i dag er en viktig ressurs i den frivillige redningstjenesten.

Kvinneandelen i Norske Redningshunder er i dag på 50 %. Beret var også med og tråkket disse sporene for oss.

 

Vi lyser fred over Berets minne.

 

På vegne av venner i Norske Redningshunder

Tove Dreierstad

styreleder