Fordeling av Tippemidlene: Norske Redningshunder blir glemt

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 02.05.2017

/media/48488/reddningshunder0284.jpg
Som en av de største frivillige redningsorganisasjonene i Norge, frykter Norske Redningshunder å bli glemt av politikerene.

Pressemelding:

I dag legger Regjeringen frem et forslag på ny fordeling av Norsk Tippings overskudd.

Den gamle modellen fra 2007 slo uheldig ut for Norske Redningshunder da mistet rundt én million kroner i automatinntekter.

Og vi er redd for at den nye modellen blir enda verre.

Norske Redningshunder (NRH) er i dag den nest største frivillige redningsorganisasjonen, målt i antall SAR – aksjoner (søk- og redningsoppdrag, registrert hos hovedredningssentralen). De siste årene har NRH blitt benyttet på ca. 500 SAR-oppdrag årlig. De siste 10 årene har vi hatt en fordobling av oppdrag, redningshunder og medlemmer.

Stortingsmelding 10 (2016-2017) sier at man ønsker sikre nasjonale rednings og beredskapsorganisasjoner. Med støtte fra Hovedredningssentralen spilte Norske Redningshunder dette inn for Kulturdepartementets under høringsforslaget om fordeling av spillemidlene. Men Norske Redningshunder er bekymret for at vårt innspill ikke er tatt med i betraktningen.

NRH er glade for at våre gode samarbeidspartnere Røde Kors, Norske Folkehjelp og Redningsselskapet ligger an til å få sikret sin drift med årlig tildeling av penger.

Men som den nest største beredskapsorganisasjonen på landbaserte søksoppdrag er Norske Redningshunder er bekymret for at vi blir glemt. NRH hadde sett for seg at vi kommer styrket i den nye modellen, men vi er nå bekymret dette kan bety en svekking av NRHs beredskap.

 

Knut Skår
Styreleder
Norske Redningshunder

Mobil: 932 23 836
Epost: knut.skar@nrh.no