Hovedstyret oppretteholder tiltakene

Skrevet av: Hovedstyret Publisert: 14.04.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
Det er ingen endring i tiltakene rundt gjennomføring av prøver og treninger.

Hovedstyret opprettholder sitt vedtak fra 3. april i forbindelse med Korona-pandemien. Det samme gjelder for den presiseringen som er sendt ut til alle distriktene. 

Vedtaket gjelder frem til 1.mai om det ikke kommer nye føringer fra myndighetene før den tid.

I vedtak fra 3. april, som nå gjelder frem til 1. mai står det:

NRHs medlemmer skal følge nasjonale smittevernreglene. Samfunnet er avhengig av at alle tar sin del av samfunnsdugnaden og bidrar til å hindre smittespredning.

Norske Redningshunder følger de anbefalinger som Norges Idrettsforbund har gjort i samråd med Helsedirektoratet. Vedtaket gjøres gjeldende frem til 15. april.

Norske Redningshunders Covid-19 regler:
• Maks 5 personer på samme treningssted
• Alltid overholde minst to meters avstand mellom personer.
• Ingen som har symptomer på sykdom kan delta på treninger eller prøver.
• Unngå å bytte gjenstander/belønninger mellom hundeførere
• På trening skal én person være ansvarlig for at reglene etterleves.
• Det skal henges opp plakater som viser at trening pågår.
• Følge de fellesidrettslige anbefalinger som Norsk Idrettsforbund har gjort i samråd med helsedirektoratet.
 
Organisert trening:
1. NRH er fritatt fra båndtvangen under organisert trening.
2. Ved organisert trening skal hund og fører være merket.
3. Det er ikke definert antall ekvipasjer for at det skal kunne kalles organisert trening
4. Bruk av uniformering i den hensikt å omgå båndtvang strider mot de etiske retningslinjene.