Invitasjon til IKAR-ettermøte

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 10.10.2017

/media/48629/ikar-2016.jpg
Røde Kors Hjelpekorps har igjen gleden av å invitere til IKAR-ettermøte hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Møtet arrangeres alltid i uke 46, og avholdes i år torsdag 16. november kl. 17.00 - ca. kl 20.00 og fredag 17. november kl. 09.00 til ca. kl. 16.00.

Formålet med IKAR ( Den Internasjonale Fjellredningskommisjonen) er å ha et internasjonalt forum for redningsaktører - hvor erfaringer fra hendelser ifm fjellredning utveksles og viderebringes.

Norske Redningshunder er B-medlem i IKAR, og sender årlig sine delegater til de ulike kommisjonene; luft-, lege-, bakkeredning-, og skredkommisjonen på den internasjonale IKAR-høstkonferanse.

I 2017 avholdes høstkonferanse i Andorra 17.-22. oktober, og kunnskap og erfaringer fra Andorra vil videreformidles til den norske redningstjenesten på IKAR-ettermøte.

Vi håper på bred oppslutning fra ulike redningsaktører, og oppfordrer spesielt operativt personell til å delta.

Siden nasjonale tema/hendelser også vil bli belyst på ettermøtet, er her mulighet til samkjøring og mange gode diskusjoner.

Program
Programmet for årets møte vil bli lagt på nettsiden https://www.rodekors.no/bli-frivillig/hjelpekorps/ikar/ så snart det er klart.

Innlegg
Har du et tema/innlegg som kan være aktuelt å belyse, meldes dette snarest på epost til Heidi Vigerust
Oppgi tema og varighet (maks 15. min).
Frist for innmelding av innlegg er senest 12. oktober.

Konferanseavgift
Konferanseavgift: kr. 600.- (inkludere lunsj fredag).
Røde Kors deltakere er fritatt for konferanseavgift.

Sosial samling/middag
Torsdag kveld arrangeres en sosial samling med middag i kantinen hos Norges Røde Kors.
Påmelding gjøres på registeringssiden. Pris ca. kr. 350-.
Deltakelse på denne kvelden gir mulighet for uformell faglig prat på tvers av etater/organsiasjoner.

Påmelding gjøres her

Har du spørsmål – ta kontakt med Heidi Vigerust på mail.