Klare for øvelse i Russland

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 31.08.2017

/media/48479/tre-hunder-til-russland4.jpg
Norge, Sverige, Finland og Russland samarbeider om å arrangere øvelsen BarentsRescue hvert annet år. I 2017 er Russland vertskap for øvelsen, og målet for øvelsen er å bedre beredskapen og samarbeidet mellom beredskapsaktørene i Barents-regionen.

BarentsRescue17 arrangeres fra 4. til 8. September og skal i år holdes i Karelia, seks timer reise nord for St. Petersburg. Norske Redningshunder stiller med seks personer og tre hunder.

NRH skal samarbeide med det svenske laget og andre internasjonale aktører om å gjennomføre søk etter savnede personer. Hundene Gere, Aro og Front er alle godkjent for ettersøkning og katastrofe. Selv om det ikke er noen stor sannsynlighet for snøvær,  er Gere og Aro også lavinegodkjent.

Øvelsen vil inneholde tema skogbrann over landegrenser, storskala trafikkulykke med turistbuss, kollaps av hotellbygning og kollisjon og brann på passasjerferje. Så det blir mange spennende oppgaver for NRHs team.

Norske Redningshunders team består av:
Kathrine Hauge, teamleder
Stig Mebust, administrativ støtte og media
Toril Vik, leder hund
Hundeførere:
Anita Løwehr, med Frost
Karin Olaussen med Aro
Morten Kvammen med Gere.

Vi vil igjennom uken komme med nett- og video-saker, slik at alle kan følge med på hvordan det går.

 

Fakta om Barents Rescue:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er, på oppdrag av Justis- og Beredskapsdepartementet, ansvarlig for Norges deltakelse i øvelsen.

Norske Redningshunder er bedt om å delta i øvelsen av DSB. Norge stiller med deltakere fra Justis – og Beredskapsdepartementet, politiet, helsevesenet, brannvesenet, Sivilforsvaret, Luftambulansetjenesten og Norske Redningshunder.

 

NRHs oppgaver:

• NRH skal støtte samarbeid og koordinering mellom aktørene og skal løse tildelte oppgaver på en effektiv og profesjonell måte

• Samarbeide med internasjonale aktører om å planlegge og å gjennomføre søk etter savnede personer

• Dele relevant informasjon

• Kommunisere tydelig egen rolle og behov

• Forstå risikobildet som blir kommunisert

• Gjennomføre søk som planlagt

• Norske redningshunder skal, i samarbeid med andre aktører i øvelsen, løse de oppdrag som blir gitt.