Skal du søke neste års instruktørutdanning?

Skrevet av: Tor Monsen, leder FTU Publisert: 10.07.2021

/media/48459/bilde-1.jpg
Arkivfoto fra HK 2018 på Røros Foto: Stig Mebust
Slik fungerer de kvalifiserende undervisningsdager på hovedkurs.

Dersom praksisdager kan gjennomføres på hovedkurs så er det under følgende forutsetninger.

Mulighet for å gjennomføre praksisdagene skal avtales med FTU.

Mulighet for å gjennomføre praksisdagene skal avtales med gjeldene instruktør.

Instruktøren på laget skal påse at deltagerne får like god oppfølging som om det ikke var kandidat på laget.

Eleven skal ikke være deltager på noe lag

Aktuelle lag er treningslag og B-lag

Kun en elev på hvert lag

Instruktøren som har meg seg praksiskandidaten må påregne at det blir noe merarbeid ved å ha med seg kandidaten. FTU henstiller instruktøren og kandidaten til å ha gjennomgang og planlegging hver kveld slik at det ikke går ut over deltagerne på laget.

Praksiskandidatene får godskrevet 3 dager om de følger hele kurset, som er på 6 hele dager.