Søk om midler til ditt lag

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 15.09.2020

/media/48607/forside-08.jpg
Nå kan lag, treningslag og distrikter søke om midler som Norske Redningshunder mottar fra Norsk Tipping. Midlene skal brukes til å fremme rekruttering, kompetanse og aktivitet i NRH lokalt.

Alle lag, treningslag og distrikter kan søke, men lag og treningslag må ha en uttalelse fra distriktsstyret vedlagt søknaden.

- Denne uttalelsen skal fortelle om distriktsstyret støtter søknaden, og hvorfor, sier Jim Olav Hansen, daglig leder i NRH.

- Vi kommer til å prioritere søknader fra områder der NRH er lite representert, sånn at vi styrker oss lokalt, sier han.

Det kan for eksempel søkes midler til rekrutteringstiltak, treningssamlinger i områder hvor NRH har liten aktivitet, rekrutteringsmøter og promotering. Utgifter kan for eksempelvære reiser, møtelokale, reklamemateriell og annonsering.

 Søknaden må inneholde:

Navn på søker (lag / distrikt)
Adresse
Kontaktopplysninger
Formålet med tiltaket
Begrunnelse for tiltaket
Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
Søknadssum
Budsjett
Forventede resultater

 Det er Hovedstyret som har vedtatt at 10 prosent av midlene NRH mottar fra Norsk Tippings overskudd til humanitære formål skal gå til distrikter og lag, etter søknad. Totalt skal midlene fra Norsk Tipping fordeles slik:

50% av midlene beholdes av NRH sentralt
40% av midlene fordeles likt mellom distriktene
10% av midlene kan distrikter / lag, søke på

 Totalt skal kr 130.000,- deles ut i denne søknadsomgangen.

Søknaden sendes til: post@nrh.no 

For høsten 2020 er søknadsfristen 15.oktober. Deretter er søknadsfristen 1.april og 1.september.

Har du spørsmål? Kontakt Jim Olav på e-post