Treningsstopp for enkelte distrikter

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 23.01.2021

/media/50257/nrh-korona.jpg
Det blir nå treningsstopp i Stor-Oslo

NRHs distrikter Oslo, Asker og Bærum, Østfold/Follo og Romerike innfører stopp av all trening og annen aktivitet frem til 31.01.21. 

Dette begrunnes i den nye smittesituasjonen som har oppstått. 

Våre operative mannskaper, som utfører et samfunnskritisk oppdrag, kan fortsatt stille på leteaksjoner. Gjeldene smittvernregler skal følges. Hold avstand, bruk munnbind og bruk håndsprit. 

NRH i regionen vurderer situasjonen fortløpende.