Vil du bli instruktør i NRH?

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 13.09.2016

/media/48512/_st_9415.jpg
NRH trenger flinke og engasjert personer som vil delta på Instruktørkurs 2017 - 2018

Norske Redningshunder ved FTU skal utdanne nye instruktører. Kursstart vil være i september/oktober 2017 og utdanningen vil være avsluttet i løpet av 2018.

Kurset innhold er beskrevet i «Læreplan for instruktører i NRH 2016» som finnes i NRH Håndbok på medlemssidene på nrh.no.

De som er interessert i utdanningen må selv sette seg inn i innholdet.

Krav til elevene og søknadsprosedyrer er beskrevet under pkt 2.5 «Opptak til utdanning i læreplanen». Det heter det bl.a: «Søkere som tilfredsstiller kravene søker selv FTU om opptak.

FTU har kommet med en presisering til dette opptaket fordi er det ikke praktisk mulig å gjennomføre pkt 2.2 «Kvalifiserende undervisningshelger», slik som utdanningsplanen forutsetter, før søknaden sendes inn.

Ved årets kurs gjelder derfor følgende:

  • Kandidatene sender søknad om opptak på utdanningen i henhold til søknadsfristen beskrevet i kursutlysningen.
  • Kvalifiserende undervisningshelger gjennomføres og dokumenteres løpende, og dokumentasjon sendes FTU når alle praksisdagene er gjennomført. Dokumentasjonen må være mottatt av FTU innen 31.08.2017. Manglende dokumentasjon medfører at tildelt plass på kurset trekkes tilbake.

Søknad som skal inneholde personalia, hundefaglig og redningsfaglig erfaring samt personlige grunner for å søke utdanningen, sendes med ett eksemplar via søkers distrikt til FTU, og ett eksemplar direkte til FTU.

Søknader til FTU sendes på epost: ftu@nrh.no. Søknadsfrist er 15. oktober 2016