Ønsker du bidra i den frivillige redningstjenesten?

Norske Redningshunder (NRH) er en del av den frivillige redningstjenesten i Norge. Vår oppgave er å utdanne hundeførere og operative ledere til den frivillige redningstjenesten. Vi deltar på rundt NN leteaksjoner hvert år for å finne savnede personer over hele landet. Derfor stilles det en del krav til oss. Les mer om vår utdanning her. 

Vi søker flere hundeførere som kan bidra – er du en av dem?

Dine kvalifikasjoner:

 • Du må ha god fysisk helse for å takle søksoppdrag over lang tid og som oftest i krevende terreng.
 • Du må være mentalt skikket for å mestre påkjenninger i forbindelse med leteaksjoner både dag og natt der du går alene og kan finne den savnede – død eller levende
 • Du må ha gode samarbeidsevner fordi enhver leteaksjon er et team-work der kommunikasjonslinjene er klare og alle parter deltar med et felles mål om å finne savnede.
 • Du må ha et brennende ønske om å bidra til å finne savnede. Du må like – og tåle – å være ute i all slags vær hele året.
 • Du må aktivt bidra for at andre hundeførere når sine mål mot godkjenning.
 • Du må ha stå-på-vilje, tåle motgang og medgang over flere år i trening fram mot godkjent hund.
 • Du må ha tid til mye og målrettet trening av deg og din hund og andre ekvipasjer, normalt opp mot 12 t ukentlig fellestrening.
 • Du må ha, eller anskaffe en hund som er egnet til oppgavene.
 • Du må identifisere deg med våre verdier. Være en god ambassadør for NRH.

Vi ønsker av deg:

 • At du har godt humør, velvilje og en positiv innstilling.
 • At du har erfaring fra den frivillige redningstjenesten.
 • At du har kunnskap og erfaring med hundearbeid.
 • At du har Innsikt i bruk av tekniske hjelpemidler, GPS, kommunikasjonsutstyr.

Hva kan vi tilby deg:

 • Et godt kameratskap
 • Egenutvikling gjennom mestring.
 • Unike opplevelser – kanskje på kanten av det du trodde du ville takle.
 • Mye frisk luft.
 • Mange gleder i trening – og en del sorger når ting ikke går på skinner.
 • Deltakelse på lærerike kurs og samlinger.
 • Masse bilkjøring og mye å bruke penger på.
 • Å være en del av den frivillige redningstjenesten.

Om du ikke oppfyller våre ønsker til å bli hundefører?

Dersom du syntes NRH høres ut som en spennende organisasjon og du ønsker å bidra i den frivillige redningstjenesten, kan vi likevel ha bruk for deg. Du kan:

 • Være figurant og hjelpe oss i vår trening av nye hundeførere.
 • Du kan bidra administrativt i styre og ved arrangementer.
 • Du kan hjelpe oss å finne egnede treningssteder og å organisere øvelser. 

Det anbefales at punktene gjennomgås ved oppstart i et treningslag og følges opp ved behov