Livredder + Kjæledyr

Agder er et distrikt med aktive medlemmer fordelt utover hele Agder fylke. Lavinetreningen foregår i Øvre Setesdal. Det har vært en god vekst i treningsmiljøet i distriktet de siste årene, så vi venter en økning av antall godkjente ekvipasjer fremover. Dersom du ønsker å begynne og trene med oss, ta kontakt med lagkoordinator eller lagleder i det området du tilhører.


Treningslag