Risør

Treningene foregår i all hovedsak lengst øst i Agder.
Det er lagt opp faste treningsdager torsdag og søndager.
Kontaktperson:
Anette Hagane tlf: 45485380