Vi har flyttet pressemeldingene våre til Twitter!

Nettstedet «aksjoner.no» har i flere år fungert som Norske Redningshunders pressetjeneste, hvor vi har varslet om vår deltakelse på leteaksjoner landet rundt.

Fra og med september 2018 vil vi kun oppdatere vår Twitterkonto @redningshunder.

Der vil vi tvitre fra aksjoner over hele landet i tillegg til andre pressemeldinger.

"Aksjoner.no" har vært knyttet opp mot vår Twitterkonto, samtidig som den har sendt ut en e-post til et stort utvalg redaksjoner. Men fra nå legger vi om driften, slik at vi kun publiserer ut på vår Twitterkonto «@redningshunder»

Dette betyr at vi stopper utsending av e-post og at nettsiden «aksjoner.no» blir tatt ned, og dermed blir Twitter vår eneste plattform.

Men vi stopper ikke med varslinger, så følg oss på @redningshunder!

 

Du kan også følge oss på
Facebook og vår nettside