NRH i ditt distrikt

Norske Redningshunder er delt opp i distrikter som dekker hele landet. Hvert distrikt har gjerne flere lag. Ta kontakt med distriktskontakten der du bor, så får du hjelp til å finne et lag og komme i gang med treningen.

Distriktene regnes som selvstendige enheter, og alle har sitt eget styre, i tillegg til alarmnummer.  

Distriktskontakter

Distriktskontakten er leder av distriktsstyret, og har oversikt over lagene.

Distriktsinstruktører (DI)

Hvert distrikt skal ha en distriktsinstruktør i hver disiplin. Disse er utnevnt av Norske Redningshunders fagtekniske utvalg (FTU) etter innstilling fra distriktsstyret. DI har ansvar for at all opplæring i distriktet er av god kvalitet, og er mellomledd mellom FTU og instruktørene.  

Beredskapsansvarlig (BA)

I hvert distrikt er det en person som er beredskapsansvarlig. Denne personen velges av distriktsstyret i samarbeid med Nasjonal beredskapsleder (NBL). Vedkommende har som oppgave å sørge for at distriktets alarmtelefon alltid er betjent, i tillegg til å ha oversikt over hvilke hundeekvipasjer som er tilgjengelige for aksjoner.

Operativ leder (OL)

Operativ leder oppnevnes av Beredskapsansvarlig. Denne rollen krever en viss basiskunnskap i forhold til å lede aksjoner.


Oversikt over distriktene
Noen du ønsker å kontakte?