Angående polarhunder og nytt program

Skrevet av: Tor Monsen, FTU Publisert: 28.11.2019

/media/1064/intro-home-mobile-bg-2x.jpg
FTU ser at det har blitt ett stort engasjement omkring godkjenning av polarhunder i nytt godkjenningsprogram.

FTU fikk en henvendelse fra Nord-Norge og problemstillingen rundt trening og bruk av polarhunder som redningshunder sett opp mot faren for jaging/drap av sauer/rein m.m med de tap av anseelse som NRH vil få opp mot grunneiere. I nord må vi være påpasselig slik at vi ikke skader vårt omdømme overfor reindriften.

I nord er det stort sett rein hele året og sau på beite om sommeren, det er vanlig å strømme de hundene som jager sau/rein. For polarhunder har det liten effekt å ta aversjonsdressur-kurs, og hundeeier vil heller ikke får noe bevis på bestått kurs.

På bakgrunn av dette valgte vi å legge dette om polarhunder inn i forslag til nytt program.

Husk at det som er sendt ut er ett forslag, og er ikke det endelige programmet.

De som ønsker å kommentere dette kan gjøre det via distriktet eller DI.

For de av dere som har begynt sin utdannelse og lurer på hvordan dette vil påvirke deg og din hund, vil vi gjenta at dette er et forslag, og ikke det endelige vedtaket. FTU vil komme med mer info om dette blir vedtatt.

For å sikre at alle tilbakemeldinger blir fanget opp, oppfordrer vi samtidig medlemmer til å levere inn innspill fremfor å ha en diskusjon på sosiale medier.

 Hilsen FTU