Bli en Redningshund venn

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 08.09.2011

/media/48569/stig-mebust-1.jpg
Støtt Norske Redningshunder, ved å bli en Redningshund venn. Vedlagt er link til skjema, klar for utfylling og praktisk informasjon.

 
For å bli en Redningshund venn, må du fylle ut skjema , som det er linket til under:

Verv en Redningshund venn

Fyll inn punktene i skjemaet, velg distriktet du vil støtte (meny på rullegardin) og trykk på send knappet i skjemaet.

Som  Redningshund venn får du ett merke, som viser at du har støttet Norske Redningshunder i 2011.

 MRK: Privatpersoner, som ønsker å få dette likningsført som gaver, må oppgi fullt personnummer. Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer.

Har du problem med å åpne linken? Da må du laste end Adobe reader: http://get.adobe.com/no/reader/