Bli med på dugnaden!

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 30.03.2020

/media/48607/forside-08.jpg
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra med å hjelpe samfunnet rundt seg.

Det kommer stadig inn henvendelser til FORF-organisasjoner om å bidra til å løse forskjellige oppgaver.

Disse henvendelsen kommer stort sett fra kommunene direkte til lokalt Røde Kors eller Norsk Folkehjelp.

Disse organisasjonene har også både mannskap og utstyr for å bidra. NRH har ikke så mye utstyr, men vi har folk som kan hjelpe til.

 Oppgaver kan f.eks. være humanitære oppgaver som:

  • logistikk av smittevernutstyr, pakking og utsending.
  • Kontakttjeneste, via telefon eller fysisk på behørig avstand.
  • Innkjøp og kjøring av mat til personer i karantene.
  • Transport av varer eller personer.
  • Andre oppgaver som kommunen har.

 Viktig å huske på:

  • Vi skal ikke inn i helsesituasjoner, i sykehus eller private hjem.
  • Vi skal ikke utsettes for smitte.
  • Skal gjøres risikovurderinger for alle type oppdrag.
  • Våre medlemmer skal følge tiltakskort og retningslinjer for den organisasjonen de jobber for.

Dette skal være et lavterskeltilbud hvor våre medlemmer oppfordres til å ta kontakt med lokalt Røde Kors  eller Norske Folkehjelp.

NRH går også ut med en henvendelse til FORF, Røde Kors og Norsk Folkehjelp om at vi kan tilby personell for å avlaste ved behov.

Røde Kors  eller Norske Folkehjelp kan også ta kontakt med NRH via lokale alarmtelefonnummer. Disse ligger på vår hjemmeside.