Bruk av snøscooter i NRH-regi

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 24.01.2017

/media/48494/reddningshunder0034.jpg
– Det viktigste ved all bruk av snøscooter er at reglene rundt bruken for redningstjenesten aldri vært strengere enn i dag, skriver NRHs styreleder Knut Skår.

Vi har fått en del spørsmål om bruk av private skutere i NRH-regi, men vi tror og at det er en del uklarheter generelt rundt bruk av skutere på treninger, kurs, øvelser og på aksjoner. Bruk av privat skuter er i utgangspunktet ikke tillatt. Men om laget eller kurset "leier" skuter ved behov så er det selvsagt mulig å leie fra medlemmer.

Dersom det skal leies skuter bør en lage regler for dette før man inngår avtalen, hva skal det koste, hva er inkludert, hvem skal kjøre skuter, hvor og når den skal brukes.

Alle skutere skal være registrert og forsikret, leier må dekke standard egenandel. Dersom den som skal kjøre skuteren kan bli økonomisk ansvarlig for evt. skader i forbindelse med en velt eller lignende så bør dette være godt informert om og man bør nok få en skriftlig kvittering på at dette er forstått.

Men det viktigste ved all bruk av skuter er at reglene rundt bruk av skuter for redningstjenesten aldri vært strengere enn i dag, selv om det er blitt enklere for andre i enkelte områder. Disse reglene kom i 2013 i forbindelse med at vi skulle få tilgang til å kjøre i verneområdene. Da bestemte man at det skulle være samme regler om man skal i verneområde eller ikke.

Vedlagt er rundskriv fra Miljødepartementet som beskriver dette, men noe forenklet er det dette som gjelder for NRH.

For å ha løyve til å kjøre i trening og øvelse for redningstjenesten må man ha øvingsplan godkjent av politiet (LRS). Med godkjent øvingsplan kjører vi med hjemmel direkte i lov og trenger ikke tillatelse etter loven (men fra grunneier)

Det skal således lages øvingsplan(er) og kontrollsedler der den aktuelle trening/ øvelse/ kurs er dokumentert med tidspunkt, antall skutere og personer.

Skuter og andre kjøretøy skal føres opp med type og reg.-nummer på alle. Dette føres over på en kontrollseddel som skal attesteres av lensmann og godkjennes av operasjonssentralen. I tillegg skal grunneiere godkjenne kjøringen. Dette må gjøres lang tid i forveien, så skal man kontakte operasjonssentralen den dagen man skal kjøre (dette er det ikke alle operasjonssentraler som praktiserer).

Fra rundskrivet er det unntak: «Øvingskjøring utenfor verneområder som ikke er fastsatt i øvelsesplan – se nærmere om øvingsplaner i punkt 5 – krever dispensasjon fra § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Søknad om dispensasjon sendes kommunen, da det er kommunestyret som har myndighet til å gi slik dispensasjon» Kjøring i NRH regi kommer ikke under denne regel og merk det er kommunestyret som kan gi slik dispensasjon.

Så det å ta med seg en skuter på en tilfeldig trening eller samling er ikke greit. Papirene skal kunne fremvises ved kontroll av Politi, Statens Naturoppsyn(SNO) eller grunneiere. Dersom dette ikke er i orden vil bli anmeldelse/bot til sjåfør og dårlig PR for NRH.

Disse reglene er relativt lite kjent ute både hos kommuner men også hos politiet, det kan være lurt å ta et møte med det lokale lensmannskontoret i forbindelse med første gang en søker. Dette for å gå gjennom hvorfor man søker og forklare de reglene fordi det tidligere var kommunene som handterte dette, men SNO er klar over det og er de som kontrollerer oftest.  

Ved aksjon er det politiet som rekvirerer skuter og det er vel i utgangspunktet Røde Kors eller Norsk Folkehjelp som kjører oss, bruk av skuter i ukjent område i mørke/blindeføre eller dårlig vær er en risikosport, som vi ikke bør drive med i NRH.

Det er heller ikke noen standard refusjon for bruk av skuter på aksjon i vårt system så det må fylles ut ekstra skjemaer for slik refusjon, disse må attesteres av innsatsleder på aksjonen. Jeg mener også personlig at søk med hund der HF er sjåfør er dårlig kombinasjon då er det mye bedre å sitte på sleden. I ukjent terreng eller dårlig vær klarer ikke sjåfør å følge ordentlig med hund.

Dersom noen trenger hjelp til å fylle ut papir eller har spørsmål rundt dette så er det bare å ta kontakt.

 

Og husk: Det er påbud med hjelm, både for fører og passasjer!

 

Vedlegg:

Bruk av skuter i NRH

Kontrollseddel - redigérbar i Word

ØVINGSPLAN FOR REDNINGSTJENESTEN redigerbar i Word

Kontrollseddel 1 eksempel Skuter_hovedkurs

Kontrollseddel 2 eksempel Skuter_hovedkurs

Øvingsplan Norske Redningshunder Hovedkurs Sør Norge

Rundskriv fra Miljøvervdepartementet

 

Disse dokumentene ligger i NRHs håndbok, under "22 Bruk av snøscooter"