Endringer i godkjenningsprogrammet

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 04.01.2023

/media/50614/img_5952-edit.jpg
Hovedstyret har vedtatt noen endringer i godkjenningsprogrammet. Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Det nye godkjenningsprogrammet for hundeførere i Norske Redningshunder har fått noen justeringer.

Fagteknisk utvalg (FTU) har foreslått endringer i godkjenningsprogrammet, og nå er blant annet følgende godkjent av hovedstyret:

Konvertering fra lavine til ettersøkning og motsatt kan nå foretas uten å måtte møte på hovedkurs. Etter å ha tatt modul 3 i respektive godkjenningskategori kan du nå ta eksamen lokalt.
- To eksamensoppgaver må bestås, sier Kaare Johan Finbak, sekretær i FTU.
- De to oppgavene må tas etter hverandre, for eksempel påfølgende dager, og begge må bestås. Stryker du på den ene må du starte på nytt igjen med eksamensoppgavene.

Alle er redningshunder
I 2021 ble titlene i NRH endret slik at det bare var ettersøkningshunder som ble kalt redningshund. Nå endres dette, slik at også lavinehunder og USAR-hunder kalles redningshund – respektivt redningshund lavine og redningshund USAR.
- På den måten får vi bedre frem hva vi holder med på i NRH, sier Kaare Johan Finbak.
- Det er enklere å forholde seg til, ikke minst for media som så å si uansett omtaler hundene våre som redningshunder.

Patruljegang
Etter at det nye godkjenningsprogrammet trådte i kraft har flere stilt spørsmål rundt forskjellen på patruljegang og flankesøk. Enkelte instruktører har uttrykt at de synes det er vanskelig å bedømme søksformene, men nå kommer en endring som skal tydeliggjøre forskjellen.
- Patruljegang skal nå foregå i line, forteller Kaare Johan Finbak.
- Tidligere var det valgfritt om du gikk patruljegang i line eller med løs hund. Nå sier vi at flankesøk foregår med løs hund, mens patruljegang foregår i line.

Du kan lese om alle endringene i Gnist. Gå inn i «godkjenningsprogram», og se etter «endringslogg» nede i listen.