Gjennomføring av representantskapsmøte 2020

Skrevet av: Hovedstyret Publisert: 05.05.2020

/media/48604/forside-05-ingeborg-wilhelmsen.jpg
På bakgrunn av gjeldende pandemi har det hersket tvil om dette kan gjennomføres ihht. Nasjonale smittevernsregler. Dette regelverket er nå myknet noe opp.

Hovedstyrets vedtak:
Representantskapsmøtet 2020 arrangeres på
Quality Gardermoen Airport hotell, 6. juni.
7. juni arrangeres distriktenes dag.

Distriktenes dag vil ha to tema.
1. Status i prosjektarbeidet; NRH organisering.
2. Revidering av utdanningsprogrammet v/ FTU.

På grunn av pandemien vil praksis med å invitere æresmedlemmer, bortfalle i år. Kun inviterte deltagere vil være tilstede under årets representantskapsmøte, for å ivareta retningslinjer vedr smittevern.

Det vil heller ikke være mulig for andre å delta på møtet, som det vanligvis er. Men møtet vil bli streamet slik alle medlemmer gis tilgang til å følge møtet på digitale medier. Link til dette, vil bli klart nærmere møtet.

Innkalling og informasjonsskriv, sendes distriktene tirsdag 5 mai.

Påmelding senest 19. mai 2020.

Påmelding åpner onsdag 6. mai kl 12, og gjøres via terminlisten på nrh.no

På grunn av pandemien vil følgende inviteres:
• 2 fra hvert distrikt
• 3 fra hovedstyret
• 1 (2) fra FTU
• 1 Fra NBU
• 3 fra administrasjonen
• 1 ordstyrer
• 1 fra DU
• 1 fra NRH org. komitè
• Redaktør i Redningshunden

Hovedstyrets representanter møtes torsdag 4. juni.