Har du lyst til å bli en del av instruktørkorpset i NRH?

Skrevet av: Mona Herjuaune Publisert: 24.02.2021

/media/48500/sm__33764.jpg
Trond Larsen og Ronny Iversen instruerer på Hovedkurs Foto: Stig Mebust
Neste instruktørkurs er planlagt i 2022, med søknadsfrist høsten 2021

Det kreves praksis før man søker om opptak. I alt vil det kreves 12 dagers praksis sammen med en NRH instruktør.

Praksisdagene kan gjennomføres på lokale kurs/organiserte treninger eller sentrale kurs. Kandidaten skal lede treningen og fungere som instruktørkandidat under veiledning av en NRH-instruktør.

De tolv dagene skal gjennomføres med to forskjellige NRH instruktører. Det kan gis dispensasjon etter søknad i de tilfeller der det er vanskelig å gjennomføre praksis med flere instruktører.

To av dagene skal gjennomføres hos distriksinstruktøren (DI) i eget distrikt.

For de som tar instruktørutdanning i flere grener skal de 12 dagene gjennomføres med minimum åtte dager på ettersøkning og de resterende dagene fordeles på lavine og/eller katastrofe.

 

For de av dere som tenker på å søke om opptak på instruktørutdanningen, kan det derfor være lurt å begynne å samle praksisdager allerede nå.  Instruktøren skal skrive en kort rapport som sendes DI i ditt eget distrikt. DI skal senere lage en samlet rapport med innstilling og prioriteringer av kandidater fra eget distrikt.

Læreplanen for instruktørutdanningen finner du på medlemssiden i NRHs håndbok. Her finner du også søknadsinfo.

Det er stort behov for lavineinstruktører så de som er lavinegodkjent og tilfredsstiller kravene for opptak til instruktørutdanningen, oppfordres til å søke.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Mona Herjuaune på epost

Søknadsfrist 15.10. 2021.