Info til lavineinstruktører og lavinehundeførere

Skrevet av: Tor Monsen, leder FTU Publisert: 19.12.2019

/media/48604/forside-05-ingeborg-wilhelmsen.jpg
Lavinehunden Echo Foto: Danil Røkke (arkvifoto)
Vintersesongen nærmer seg, og det kan være nødvendig med en liten påminnelse angående test av melding på overflaten og markering ved funn ved lavinesøk.

I programmet for lavine står det følgende som skal gjennomføres under ukas arbeid:
Søk med funn av, for hunden, synlig eller delvis synlig figurant.
Søkene skal foregå både på ski og ved bruk av snøscooter. Hund og fører skal være under forflytning. Under forflytning på ski skal søket foregå over en viss tid, ca 15 min. Hunden skal i begge søkene melde med bringkobbel eller halsgivning ved funn av figurant.

For tidligere hundeførere som skal opp med ny hund skal de testes i følgende:
5.4.4.1. Følgende moment skal bestås:
Søk med funn av, for hunden, synlig eller delvis synlig figurant. Hunden skal melde med hals eller bringkobbel ihht. 5.1.4.

Viktig at vi under trening ikke bare trener på gravemarkering men også trener på overflatesøk og melding.
Husk at som godkjent lavinehundfører skal melding på overflaten være en del av dette og bør også trenes på.

Sonding:
På grunn av HMS skal det ikke sondes på graver der det ligger personer nedgravd. På prøver og lavinesøk skal sondestangen settes ned og markere funnstedet uten noen form for sonding for å bekrefte funn.
Det er også mulig å bruke merkeflagg etter Ikars merking istedenfor sondestag.
Det er fornuftig at også dette gjennomføres fra en begynner å trene lavine. Sonding på nedgravde personer skal bare gjøres under kontrollerte former. Om det skal sondes på levende personer skal det gjøres i åpen grav slik at en har kontroll på situasjonen.