Mer samarbeid med Forsvaret

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 23.10.2023

/media/50676/samarbeid.jpg
SAMARBEID: Tor Monsen, leder Fagteknisk utvalg NRH, Jim Olav Hansen, daglig leder NRH, Vilde Stenseth, hundefører i Forsvaret, Rune Wollestad, major, sjef Forsvarets Hundeskole og Stig Mebust, beredskapsleder NRH på Hauerseter der avtalen mellom NRH og Forsvaret ble signert i dag. Foto: NRH
NRH og Forsvarets Hundeskole inngår en samarbeidsavtale der hensikten er å styrke begge leire.

Major Rune Wollestad, sjef Forsvarets Hundeskole (FHSK) står i bresjen for samarbeidsavtalen som ble signert av partene i dag på Hauerseter militærleir der FHSK holder til. Trond Haande, brigader sjef Hærens Våpenskole og Jim Olav Hansen, daglig leder i NRH skrev under på en samarbeidsavtale som innebærer utveksling av kompetanse og utdanning, for å nevne noe.

- Vi sitter på hver vår tue, men samlet sett har vi mye kunnskap vi bør dele, sier Rune Wollestad i Forsvaret. Han mener NRH ligger langt fremme når det gjelder utdanning og kvalitetssikring av redningshundekvipasjer.
- Rapportene fra Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen tilsier begge at militært-sivile samarbeid bør styrkes. Ta dagens situasjon i Ukraina som et eksempel, her må hele samfunnet stå sammen i den krevende situasjonen landet er i, sier Wollestad.

Betyr dette at redningshundene skal brukes i krig? Nei, sier major Wollestad.
- Forsvaret skal ikke gå inn på NRHs mandat, eller motsatt. Det vi ønsker er et tettere samarbeid. Vi har eksempler på at hundeførere i Forsvaret godkjenner både i Forsvaret og NRH, og her kan vi se på konverteringsregler som gjør det smidigere for ekvipasjene å godkjennes begge steder. Dermed utnytter vi ressursene og kunnskapen bedre, sier han.

- Det er en stor tillitserklæring fra Forsvaret at de ønsker et slikt samarbeid med oss i NRH, sier daglig leder Jim Olav Hansen.
- Det viser at jobben vi gjør er solid. For NRHs del er samarbeidet gunstig på flere måter, blant annet får vi tilgang til hundefaglige ressurser, treningsområder og fasiliteter som vil styrke nivået på både hunder og førere, sier han.

Rent praktisk er tanken at samarbeidet skal foregå ved at man inviterer hverandre til å delta på kurs og samlinger, utveksler erfaringer og kompetanse. Det åpnes også for muligheten for omplassering av hundeemner fra Forsvaret til hundeførere i NRH dersom FHSK har overskudd av hunder. NRH har behov for egnede fasiliteter til kursing og trening, og her kan Forsvaret bidra. Dessuten er rekruttering et viktig punkt.

- NRH har dyktige hundeførere som kan være en ressurs i for eksempel HV. For de som ikke går videre i Forsvaret etter 18 måneders førstegangstjeneste som hundefører eller hunderøkter, kan det å gå over til NRH være naturlig. Når vi samarbeider godt er det enklere å utveksle kompetansen og utvikle den videre, og rekrutteringen kan skje begge veier, sier Rune Wollestad.

- Mitt mål er bedre samarbeid, mer samhandling og flere snuter i været.