NRH åpner for førstehjelpskurs

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 11.09.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
Norsk Resuscitasjonsråd har i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd oppdatert anbefalingene for HLR-prosedyrer.

- Anbefalingene gjelder nåværende situasjon og revideres fortløpende ved endring i situasjonen, sier Norsk Resuscitasjonsråd på sine nettsider.

Men på bakgrunn av dette har Fagteknisk utvalg i NRH (FTU) valgt å åpne opp igjen for gjennomføring av kurs.

-Vi åpner for gjennomføring av førstehjelpskurs og vi oppfordrer distriktene til å avholde kurs, sier Tor Monsen, leder i FTU.

- Nødvendige smittevernstiltak skal gjennomføres, herunder bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr så lenge smittesituasjonen tilsier dette, presiserer han

Siden innholdet i disse retningslinjene vil kunne forandre seg, legger vi ved link til nettsiden, slik at arrangørene kan holde seg oppdatert til en hver tid.

Legg merke til at anbefaling for gjennomføring av kurs står helt nederst i teksten.

Og; alle som skal ha repetisjon førstehjelp i løpet av 2020 ha denne gjennomført til 31.12.2020 .