NRH på BarentsWatch årskonferanse

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 31.05.2017

/media/48486/statssekretr-reynir-jhannesson3.png
Årskonferansen for BarentsWatch ble avholdt i Tromsø onsdag. Tilstede var de fleste av de ti departementene som eier prosjektet. I tillegg var var en rekke direktorat representert blant de totalt 70 deltakerne.

Norske Redningshunder var den første frivillige redningsorganisasjonen, som gikk inn i delprosjektet Felles ressursregister, og var invitert til å presentere organisasjonen, si noe om samhandlingen så langt og de ønsker NRH har ovenfor FRR.

NRH har over lengre tid ønsket seg et bedre system for varsling, hvor vi kan varsle etter hvor ekvipasjene befinner seg. Vi har sett betaversjonen av varslingssystemet igjennom Barentswatch, og det vi har sett er veldig bra!

Det å kunne varsle ekvipasjer etter plassering, og ikke tilhørighet, ser vi frem til.

Systemet til BarentsWatch kan kobles opp mot eksterne leverandører av slike tjenester.

Sporing

Sporing sporing via mobil og via nødnett er et annet viktig og interessant prosjekt.

Men for å få dette på plass er vi avhengig av å få en app til mobil, slik at vi kan spore ekvipasjene med faste intervaller i «fredstid» og konstant sporing under aksjon.

Presentasjon

NRH ser ikke for seg at Barentswatch blir vårt operative system, men et veldig bra verktøy for å ha oversikt, både over egne og andres ressurser. Dette kan enkelt deles med innsatsleder i KO under leteaksjon.

Jim Olav Hansen hadde tatt turen til Tromsø og han presenterte NRH ved bruk av film, bilder og tekst. Da fikk NRH både viste frem sitt arbeid for alle som deltok samtidig som NRH fikk vist frem sine tanker og ønsker for videre utvikling av BarentsWatch.  Tilbakemeldingene på presentasjonen var god og NRH fikk lovnad om at BarentsWatch vil levere det NRH ønsker.

Så vi går en spennende tid i møte!