Nye fjes i hovedstyret i NRH

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 10.05.2021

/media/50388/nye-navn-i-hs.jpg
Tommy Johnsen, Sarah Wyss og Karianne Holm-Varsi er nye medlemmer i hovedstyret. Foto: Privat
Tre nye medlemmer ønskes velkommen inn i hovedstyret i Norske Redningshunder.

De tre nye medlemmene er Tommy Johnsen (1.vara) fra Buskerud, Sarah Wyss (styremedlem) fra Trøndelag og Karianne Holm-Varsi (3.vara) fra Finnmark. Valget foregikk digitalt under helgas distriktsledermøte. Det var også valg for verv i EDU (etikk og disiplinærutvalget).

Stig Wølstad-Knudsen, Stian Refsdal og Unni Moslet går ut av hovedstyret, og NRH takker dem for innsatsen de har gjort.

Hovedstyret frem til Representantskapsmøtet 2022 er dermed slik:

 • Mette Kiær Sørensen (leder)
 • Nina Leiros (valgt inn som nestleder, har sittet som ordinært styremedlem)
 • Steinar Løvaas (styremedlem)
 • Yngve Smørdal (gjenvalgt som styremedlem)
 • Yngve Moan (valgt inn som ordinært styremedlem, fra vervet som 1.varamedlem)
 • Sarah Wyss (valgt inn som ordinært styremedlem)
 • Tommy Johnsen (nyvalgt som 1.varamedlem)
 • Bjørg Abelsen (valgt inn som 2.varamedlem, var tidligere 3.varamedlem)
 • Karianne Holm- Varsi (nyvalgt som 3.varamedlem)

 

EDU: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt:

 • Silje Merete Steinstø, velges for 2 år  
 • Lene Gulbrandsen, ikke på valg  
 • Morten Kvammen, velges for 1 år. Torleif Torgersen må trekke seg fra utvalget.  
 • Sonny Schulstad, velges for 2 år  
 • Martin Bøe, velges for 2 år 
 • Christine Movik (vara), ikke på valg