Nye tiltak i forbindelse med hundesykdom

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 06.09.2019

/media/1055/forsidebilde.jpg
I forbindelse med den alvorlige sykdommen blant hunder i Norge kommer NRH med følgende tiltak:

Disse tiltakene kom 5. september 2019: 

  • Det må utvises stor forsiktighet under søk i områder hvor det ferdes andre hunder. Alle operative mannskaper i NRH må gjøre fortløpende vurderinger avhengig hvor et eventuelt søk skal utføres. 

  • All trening innstilles

  • Samlinger avlyses

Fredag 6.september 2019 kommer NRH, ved NBU og FTU, med følgende tiltak i tillegg til overnevnte.
Dette gjelder hele landet:
  • Våre hunder brukes kun når det er absolutt nødvendig. 

  • Alle prøver avlyses og utsettes på ubestemt tid.

  • Våre hunder må ikke omgås andre hunder

  • Våre hunder luftes kun der andre hunder ikke luftes

  • Ved symptomer på brekning/diaré må veterinær kontaktes så raskt som mulig. 

Dette kan bety at NRH må si nei til enkelte oppdrag. 

NRH vil vurdere innsats med redningshunder opp mot hvert enkelt mulige oppdrag. Herunder vurdering av søksområde opp mot mulig smittefare, søksformer og opptreden før, under og etter søk. Dette for da eventuelt å minimere risiko for kontakt mellom hunder under aksjon og i KO-området. NRHs beredskapsansvarlige må ved utkall vurdere og informere om hvilke tiltak som settes inn, og vi ber alle etterleve disse. Vi har ingen hunder å miste.

Det som er viktig er at ALLE gjør det de kan for at verken våre hunder eller politiets hunder blir syke.

Ang. prøveavikling vil FTU komme med mer info så raskt som mulig.

Mattilsynet sier at de håper at de i løpet av helgen kan finne årsaken til sykdommen.

Veterinærinstituttet sier fredag kveld at de har funnet to bakterier som kan gi diare i de hundene som er undersøkt.
– Men vi vet ikke om disse bakteriene kan være årsak, sier representanter fra Veterinærinstituttet på en pressekonferanse fredag.

De vet heller ikke hvor bakteriene kommer fra.

Mattilsynet kan melde om at det registrert nye tilfeller i Trøndelag, Rogaland, og Aurland i Sogn og Fjordane i løpet av det siste døgnet

Det er usikkert hvor mange hunder som er syke, men Mattilsynet anslår at det dreier seg om 30 til 40 hunder. 

NRH følger nøye med i saken, og vil komme med oppdateringer så raskt vi vet noe mer. 

Les mer hos  Mattilsynet eller NKK. (Begge sakene oppdateres)