Nytt fra distriktene i NRH

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 03.05.2011

/media/48573/sjakk.jpeg
Kommer ikke nytt fra ditt distrikt opp under denne spalten er grunnen at distriktet ikke har RSS feed på siden sin, eller at det er en feil på denne. RSS feed må valideres.

RSS feed som skal brukes i spalten må valideres og få godkjent på denne siden:  http://validator.w3.org/feed/.

Når dette er i orden kan distriktet sende en e-post til: bjolsrud@n2u.no så skal vi få ditt distrikts nyheter på forsiden vår.