Nytt oppsett på nødnett - hva betyr det for deg?

Skrevet av: Marius Wigen Andersen, Fagleder samband i NRH Publisert: 01.07.2020

/media/50295/marius-wigen-andersen.jpeg
Marius Wigen Andersen, fagleder samband Foto: Stig Mebust
Informasjon om nytt nødnettoppsett.

I skrivende stund er vi godt i gang med oppdatering av våre nødnett terminaler. Vi har gjort oss ferdig med de tre nordligste fylkene og holder i disse dager på med Østlandet. Derfor kommer vi her med mer utfyllende informasjon om de viktigste endringene som blir gjort.

Hvorfor?

Årsaken til omprogrammeringen er endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. På grunn av dette måtte vi omprogrammere alle våre terminaler og dermed bestemte vi oss for at vi samtidig skulle gjøre noen endringer på egne talegrupper.

Det vi har gjort er at vi har fjernet de gamle regionene og lagt opp talegrupper etter politidistrikt som også tilsvarer våre beredskapsområder. Dette er det samme som blant annet Norsk Folkehjelp har valgt å gjøre.

Vi har også fjernet treningstalegruppene og gitt hvert beredskapsområde 5 talegrupper hvorav XX-NRH-1 er forbeholdt aksjoner, mens de andre kan brukes til kurs, øvelser og trening all den tid de ikke er i bruk til aksjoner.

Se bilde under for oversikt over oppsettet vårt. FORF-talegruppene har endret navn til «FRIV» og brukes av alle grupper/organisasjoner med nødnett som deltar i søk- og redningsoperasjoner.

 

Som dere ser ligger også SAR-talegruppene i NRH sine mapper som gjør at de skal være enkle å finne.

Endring på treningsgruppene

Nasjonalt har vi fjernet HK-tren-talegruppene og lagt opp til 8 stk NRH Riks talegrupper i stedet, som kan brukes til øvelser og trening på blant annet hovedkurs. Ved flere hovedkurs samtidig fordeles disse av fagleder samband.

For alle andre talegrupper, blant annet SAR, samvirke og nordiske er oppsettet likt for alle organisasjoner i FORF (se bildet nedenfor).

Jeg ber om at alle gjør seg kjent med det nye oppsettet fortløpende etter at de fått omprogrammert sine terminaler, og ikke være redd for å komme med spørsmål dersom det skulle være noe.

Det vil i løpet av kort tid komme oppdatert sambandsreglement og opplæringsmateriell til nødnett der det nye oppsettet er lagt inn.

Hittil har innsamlingen av termalene gått helt smertefritt, og vi ønsker å rette en stor takk til en hver av dere for godt samarbeid! Det er veldig krevende for oss som organisasjon å samle inn, omprogrammere og dele ut igjen rundt 400 terminaler.
Så takk!