Påmelding til IKAR-ettermøte

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 03.11.2023

/media/50513/img_3641.jpg
Foto: Brynjar Skartland
Interessert i fjellredning? Fristen for påmelding til IKAR-ettermøte er 5. november.

IKAR-ettermøtet arrangeres torsdag 16. november kl. 17.00 - ca. 19.30  og fredag 17. november kl. 09.00 - ca. 15.30 hos Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7 i Oslo.

MELD DEG PÅ HER

Formålet med IKAR er et internasjonalt forum for redningstjeneste med fokus på erfaringsdeling og ny kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr. 
Kunnskap og erfaringer fra nasjonale og internasjonale hendelser og aksjoner videreformidles til den norske redningstjenesten på IKAR-ettermøte som arrangeres hos Norges Røde Kors i Oslo.

Høstkonferansen ble avholdt i Toblach i Italia 17.-22. oktober. Kunnskap og erfaringer fra denne internasjonale konferansen vil videreformidles til den norske redningstjenesten på IKAR-ettermøte.

Røde Kors håper på bred oppslutning fra ulike redningsaktører, og oppfordrer spesielt operativt personell til å delta på ettermøtet. Siden nasjonale tema/hendelser blir belyst på ettermøtet, er her gode muligheter til diskusjoner og samkjøring.

Det blir et spennende program med erfaringsutveksling fra flere aksjoner - samt en helt ny programpost: Gruppediskusjoner knyttet til de ulike kommisjonene. 

Konferanseavgift
Konferanseavgift: kr. 800.- (inkluderer lunsj fredag)
Røde Kors-deltakere er fritatt for konferanseavgift.

Sosial samling/middag
Torsdag kveld arrangeres en sosial samling med middag.
Påmelding gjøres på registreringssiden. Pris ca. kr. 350- betales på restaurant.
Deltakelse på denne kvelden gir mulighet for uformell faglig prat på tvers av etater/organisasjoner.

Har du spørsmål – ta kontakt med Heidi Vigerust: heidi.vigerust@redcross.no, tlf. 938 70 881.