Regjeringen vil bedre Redningstjenesten

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 09.11.2015

/media/48520/img_0246.jpg
Mer myndighet til politimesterne og økt samvirke er nøkkelen til et bedre redningsapparat, mener Regjeringen.

FORF-øvelse_Foto_Trude Hell

Foto:Trude Hell/NRH

Mer myndighet til politimesterne og økt samvirke er nøkkelen til et bedre redningsapparat, mener Regjeringen.

– Vi får nå klarere styrings-, ansvars-, varslings- og rapporteringslinjer i redningstjenesten, melder Regjeringen på sine nettsider.

Der kommer det fram at politimestrene i de aktuelle distriktene vil få myndighet til å lede de respektive hovedredningssentralene, lokale redningssentraler og redningsledelsen ved disse. Det sier statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Fortsatt frivillighet
Norge skal fortsatt ha en redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører. Grunnleggende prinsipper om samvirke, ansvar og koordinering ligger fast. I den nye organisasjonsplanen presiseres det at politiets lederfunksjon kommer i tillegg til rollen som leder for politidistriktet.
Organisasjonsplanen ble vedtatt 19. juni i år, og trådte formelt i kraft 2. november.

Økt fokus på samvirke
Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten i det daglige. Redningsledelsene ved hovedredningssentralene på Sola og i Bodø får flere nye medlemmer – både offentlige og private aktører. Også ved de lokale redningssentralene blir det justeringer i sammensetningen av redningsledelsene. Videre nedfelles redningsledelsenes rolle om å bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten. De kommende redningsledelsene vil dermed få en sammensetning og en rolle som gjenspeiler dagens behov for samvirke mellom relevante aktører.

Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-redningstjeneste/id2460465/