Stor deltakelse på årets hovedkurs ettersøkning

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 24.07.2013

/media/48547/taiga.jpg
I alt 262 hundeekvipasjer (hund og fører) skal delta på hovedkurs ettersøkning i år. Norske Redningshunder arrangerer årlig fire sentrale godkjenningskurs, rundt om i landet. Antall ekvipasjer som deltar på disse kursene er stadig økende.

De sentrale hovedkursene er det siste "nåløyet" hundeekvipasjene må igjennom for å nå en godkjenning, slik at de kan stå på tjenestelisten til organisasjonen. Det er politi og hovedredningssentralen, som er rekvirent og etterspørselen etter Norske Redningshunders tjenester har økt markant de siste årene.  I løpet av sensommeren, vil organisasjonen ha et økt antall tjenestehunder til disposisjon for å finne savnede personer. Per 24.07.2013 er det 197 ettersøkningsekvipasjer på tjenestelisten.