Stort behov for redningshunder

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 26.10.2015

/media/48523/rundering.jpg
- Norske Redningshunder blir bedt om å delta i stadig flere søk.

Labradoren Siri

Tekst: Heidi S. Jægtnes. Foto: Ann-Kristin Venner.

 

Norske Redningshunder er til stede på flere redningsaksjoner enn noen gang tidligere.

 

De siste årene har antall aksjoner Norske Redningshunder (NRH) har blitt bedt om å delta på, økt jevnt på nasjonalt plan. Hittil i år har hundeekvipasjer deltatt på over 370 aksjoner, mens det siden 2011 har vært en økning på gjennomsnittlig 50 aksjoner i året.

 

Daglig leder i Norske Redningshunder, Jim Olav Hansen, tror den økte bruken av redningshunder i søksarbeid henger sammen med at flere har fått kjennskap til hva godt opplærte og godkjente hundeekvipasjer kan gjøre.  

- Vi er en profesjonell, frivillig beredskapsorganisasjon med dedikerte og engasjerte medlemmer, sier han 

- Når det skjer noe kan vi kalle ut hundeførere på kort tid, og disse kan fort sette seg inn i operasjonen og begynne søk.  

 

Bistår ofte politiet 

Politiinspektør Olav Unnestad fra Follo Politidistrikt sier at de prøver å kalle inn redningshundene så tidlig som mulig, avhengig av omstendighetene.   

- Sett fra min side som fellesoperativ enhet, er samarbeidet mellom politiet og redningshundene meget godt. Vi er veldig fornøyde med det bidraget som Norske Redningshunder gir, og opplever at det samarbeidet vi har utgjør en god en ressurs, spesielt med tanke på redningsarbeidet.  

 

Lang utdanning  

Både førere og hunder i NRH gjennomgår en grundig utdanning med mange prøver før de godkjennes. De deltar på øvelser, kurs og regelmessige treninger, i tillegg til beredskapsopplæring. Man regner med at det tar rundt tre år å utdanne en redningshund. Pr. dags dato er det over 300 godkjente ekvipasjer over hele landet. Det er flest utdannede ettersøkningshunder, men også flere lavine- og ruingodkjente hunder.