Vellykket overgang til nytt varslingsystem

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 11.03.2019

/media/50064/frr-nettsak.jpg
NRHs hundeførere blir nå kalt ut utifra der de befinner seg. Det vil komme den savnede til gode. Foto: Dánil Røkke
Som hundefører og operativ leder har det bortimot vært umulig å få ikke ha fått med seg at NRH har byttet varslingssystem. Men for alle dere andre kan det være fint å få en oppdatering rundt hva som skjer.

Siste uka i februar ble det fortatt flere stresstester og 1. mars byttet vi system.

Beredskapsområde Innlandet "vant" den første utkallingen, og siden har Finnmark, Vest, Agder, Troms, Sør-Vest, Sør-Øst, Øst og Oslo kjørt reelle utkallinger.

Tilbakemeldingene er veldig gode!

Det nye systemet er ganske unikt og vil gi oss helt nye muligheter. Med overgang til nytt system vil vi varsle ut ifra geografisk plassering, og ikke distriktstilhørighet som tidligere.

Det vil altså si at du vil bli varslet om aksjoner som er der du er, om du er i hjemmeteigen eller om du er i et annet sted i landet.

For hundeførerne er ikke hverdagen som veldig forskjellig, annet enn at man nå også kan få utkalling via SMS, som man kan svare om man kommer eller ikke. I tillegg må de ha en sporings-app til mobil. Denne må lastes ned fra Google Play eller App Store.

Men for BA-er og OL-er det nye systemet veldig bra! Det er veldig enkelt å kalle ut folk i riktig område, systemet gir oss en god oversikt over aktuell ressurser og der gjøre det langt enklere å kommunisere med f.eks. kun de hundeførerne som kommer, eller de som f.eks. ikke kommer.

Utkallingen gjøres enten via en egen app på mobilen, eller via FRRs webgrensesnitt.

Større og mindre feil

Over gangen har ikke gått helt problemfritt og det er nå to "alvorlige" feil. Det ene er at flere hundeførere opplever at de blir logget ut av sporings-appen, og må logge inn på nytt med BankID. Denne feilen opptrer helt tilfeldig, og medfører at alle hundeførere jevnlig bør åpne app-en for å se om de er innlogget.

Den er andre feilen er at flere med Android-telefoner opplever at app-en kun sender posisjon når app-en er åpen på telefonen.

Begge disse feilene har høy prioritet som utvikler-teamet hos Sopra Steria.

Det fine med dette systemet er at det eies av Staten, igjennom Kystverket. Det vil si at det er bra med utviklingsressurser og at NRH ikke selv må fikse slik feil.

Det er også, som forventet, noen andre mindre feil. Disse blir fortløpende rapportert inn til utvikler-teamet, som fikser så raskt de kan.

Bruk av posisjonsdata

Posisjonsdatadataene er tilgjengelig av NRH BA og OL, Hovedredningssentralene og politiets operasjonssentraler.

Hovedredningssentralene og politiets operasjonssentraler vil se all informasjon om NRH i Felles Ressursregister, altså navn, telefonnummer, epost, ISSI (Nødnett) og posisjon.

Informasjonen skal kun brukes til beredskap og aksjon, og skal IKKE brukes til annet formål.

Misbruk av tjenesten av NRHs medlemmer er dekket av NRHs regelverk.


Batteri- og data-forbruk

Batteriforbruk:

App-en bruker lite batteri, både med tidsstyrt oppdatering og til og med automatisk oppdatering.

Grunnen til dette er at den kun sender ny posisjon for hver 100 meter, og dermed ikke fungerer app-en slik som en «normal» GPS-app, som normalt bruker mye batteri.

Dataforbruk:

App-en bruker meget lite datatrafikk, på nivået «knapt merkbart»

Dette fordi det er veldig lite informasjon som sende hver gang, og hyppigheten er relativt sjelden.