- Vi må bli enda mer synlige

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 16.07.2020

/media/50306/621c176a-556e-4995-b0f1-92f40c80b228.jpeg
Mette Kiær Sørensen er nyvalgt leder i NRH, her sammen hunden sin Uzi.
– Vi må tørre å stikke fram nesa litt, bli enda mer synlig og enda mer verdsatte, sier NRHs nyvalgt leder Mette Kiær Sørensen.

Hun har store sko å fylle etter avgått leder Knut Skår, men gleder seg til å ta fatt på oppgavene. Mette Kiær Sørensen (55) fra Lommedalen i Bærum har vært medlem av NRH siden 2004, og trener nå sin andre hund i lag 1 Oslo Asker og Bærum.

– Knut har gjort en kjempejobb, og vi skal jobbe videre med markedsføringen av NRH, sier Mette Kiær Sørensen.

– Det er viktig å få frem hva vi gjør. På den måten kan vi få mer støtte og gaver. I Norge deler forskjellige stiftelser ut milliarder hvert år. Vi har en del vanskelige hensyn å ta i markedsføringen fordi vi må ta klare menneskelige hensyn, men jeg tror at vi kan ha mer å hente her i tillegg til det vi allerede får. Parallelt med at vi må stå på for å få tildelt mer midler fra det offentlige.

Norske Redningshunder har vokst mye de siste 10-15 åra, og det er behov for en revidering av organisasjonsstrukturen. Den nyvalgte lederen er glad for prosessen som nå er satt i gang på mandat fra rep-møtet.

– Vi må se på hvordan vi er bygget opp, og tenke «hvordan ville vi gjort dette hvis vi etablerte NRH i dag». Kanskje er strukturen med lokallag mulig å endre? Det blir mye ekstra administrativ jobb når mange skal føre regnskap for eksempel, sier Mette, som selv jobber med økonomi, HR og HMS.

– Vi må vite hvor vi er for å vite hvor vi skal. Når vi vokser, øker også det økonomiske behovet. Slik det er i dag kan lokallagene selv disponere midler fra tildelinger, men er det egentlig rettferdig? Kanskje burde slike tildelinger komme alle i NRH til gode slik at det blir mer likt mellom de ulike områdene. Jeg har stor forståelse for at lagene vil beholde penger de har jobbet hardt for selv, men ved tildelinger er det kanskje en annen sak.

 Dette er noe av det Mette Kiær Sørensen er spesielt opptatt av når hun tar over som ny styreleder i NRH. Hun vil samle organisasjonen, og øke følelsen av fellesskap på tvers av DIO-grensene. Og her både kan og må vi alle bidra.

– Vi må tenke vi, og ikke oss og de andre. Det er mye bra engasjement i NRH, og det skal vi la leve. Men vi må alltid ha med oss at vi skal jobbe for fellesskapet, løfte hverandre frem og støtte hverandre, sier hun.

– Dette mener jeg er den viktigste saken vi har i NRH akkurat nå.

At folk i NRH stiller opp for hverandre, ser vi klare eksempler for i sommer. Med hundesykdommen i fjor høst og corona i år er det svært utfordrende å arrangere kurs og samlinger slik at hundeførere kan møtes og godkjenne eller trene.

– Som leder er jeg utrolig imponert over de som har svingt seg rundt med corona og hundesykdom. FTU, kurslederne og administrasjonen har stått på mer enn hva jeg tror folk aner. Det setter vi umåtelig pris på, sier Mette Kiær Sørensen.

Selv er hun på veg til treningssamling med schäferen Uzi, som hun planlegger å godkjenne på ettersøkning i år.

– Jeg tror det er nyttig å være hundefører når en også er styreleder. Det er noe med å være i miljøet og kjenne på hvordan oppgaven er. Likevel må jeg være klar over hvilken hatt jeg til enhver tid har på meg, hundeførerhatten eller styrelederhatten. Det må være en balanse i det, sier hun.

– Jeg gleder meg til å gå på leteaksjon igjen. Det er en god følelse å trene hund og samtidig være til nytte for andre.

 Les mer om Mette i neste utgave av Redningshunden.