Viktig info om nytt program

Skrevet av: Tor Monsen Publisert: 25.01.2022

/media/50497/img_4084-2.jpg
Foto: Brynjar Skartland
Det nye godkjenningsprogrammet i NRH er tatt i bruk, og her kan du lese viktig informasjon om dette.

Grunnkurs-materiell er laget for de fleste temaene. Det vil bli gjort tilgjengelig i Gnist. Vi har funnet noen små feil som allerede er rettet opp i programmet.

Overgangsordningen:

Feil årstall for B-godkjenning tatt i 2020 og 2019, her skal det stå 2020 og 2021.

For de som tok B enten i 2020 eller 2021, må dere huske på at ved gjennomføring eksamen i modul 4 kan dere bli testet i alle oppgaver som ligger i modul 3. Det vil da si at dere må sette dere nøye inn i dette og sikre at dere kan alle læringsmålene i oppgavene. På den tentamens oppgaven som skal gjennomføres før oppmøte til eksamen forventes det også at dere har satt dere godt inn i alle oppgaver og læringsmål i modul 3.

Modul 3 ettersøkning:

Her skal alle delmomentene i oppgave E-11 og E-12 være oppnådd i samme oppgave.

Under oppgave E-4, E-6, E-7 og E-10 er dette fjernet under vurdering i modul 3:

Hundefører skal ved funn ta hånd om hunden slik at den ikke er til hinder for arbeidet med figurant.

Det er lagt til som grunnlag for underkjenning i modul 4.

I oppgave E-5 er størrelsen på gjenstandene i patruljesøk justert ihht. det som står i oppgave E-5.

I E-5 kreves melding når hunden føres i line og hunden er 5 m eller lengre unna hundefører. Her har vi forandret teksten til å være:

Hunden skal selvstendig og tydelig vise, helst markere/melde på figurant, når avstand mellom hund og fører er mindre enn 5 meter. Hunden skal melde på figurant når avstand mellom hund og hundefører er mer enn 5 meter selv om hunden søker i line. 

I E-4 teigsøk skriver vi, skal melde på gjenstand og figurant under både gjennomføring og vurdering. Dersom de ikke finner gjenstanden, er ikke det grunnlag for stryk.

Modul 3 lavine:

I L-5 kreves melding når hunden føres i line og hunden er 5 m eller lengre unna hundefører, her har vi forandret teksten til den samme som for E-5:

Hunden skal selvstendig og tydelig vise, helst markere/melde på figurant, når avstand mellom hund og fører er mindre enn 5 meter. Hunden skal melde på figurant når avstand mellom hund og hundefører er mer enn 5 meter selv om hunden søker i line. 

Linen bør være minst 5 meter.

L-13 Bivuakkering:

Under mål med oppgaven står det at det skal lages en nødbivuakk, og under gjennomføring står det at den skal lages i skredsikkert område med snø nok til flere former for nødbivuakk. Det vil da si at det ikke kan brukes telt eller andre kreative former for nødbivuakk. Om noen har klaustrofobi, bør bivuakken lages så stor som nødvendig.

Diverse:

Det er mange spørsmål omkring orientering for de som har tatt B i 2020-2021. De har fått godkjent modul 3 og deler av modul 2, men kan stå igjen med orientering, mørkesøk og melding i modul 2.

Mørkesøk og melding må tas før en kan gå opp til tentamen i både Lavine og Ettersøkning. For Lavine må orientering i modul 2 tas når føreforholdene ligger til rette for dette. For Ettersøkning må orienteringen i modul 2 tas før en går opp til tentamen.  Orientering i modul 2 tas på barmark. Om dette byr på problemer, kan spørsmål eller dispensasjonssøknad sendes til FTU.

E-2 Rundering må gjennomføres før oppmøte til tentamen for de som har bestått B i 2020-2021. Se overgangsordninger. Ingen kan gå opp til tentamen uten å ha med seg attestert E-2 Rundering. Så hundeføreren må få denne attestert før oppmøte til tentamen.

Førstegangsgodkjente med bestått ukas arbeid i 2021, men med stryk på prøvene, må møte til eksamen ukas arbeid.

  1. RE med bestått ukas arbeid, men med stryk på prøvene, må først opp til E-2 Rundering (skal dømmes av en instruktør), deretter en sammensatt oppgave, se overgangsordningene.

Grunnen til at det er forskjell på disse to er at førstegangsgodkjente må gjennom eksamen modul 4 på hovedkurs.

Senior hundefører med ny hund må gjennomføre E-2 Rundering (skal dømmes av en instruktør) før frammøte til eksamen i modul 4, se overgangsordninger. E-2 Rundering skal attesteres før eksamen. Instruktør sender e-post til administrasjonen når denne er attestert.

Søk i vinterfjellet for Lavine er innført som del av tentamen for de som bestod B i 2020-2021. Se overgangsordninger.

Søk i vinterfjellet for Lavine er innført for senior hundefører med ny hund som en del av eksamen. Se overgangsordninger.

Senior hundefører og attestering:

Senior hundefører og attestering:

I modul 3 er det lagt opp slik at senior hundefører kan attestere oppgaver. SH skal være utnevnt av DI i forkant. Dette forutsetter en felles forståelse for de ulike oppgavene, for å sikre en lik bedømming.

Det anbefales at distriktene gjennomfører et møte med aktuelle SH for en gjennomgang, enten fysisk eller via teams.

Følgende kriterier ligger til grunn for utnevnelse:

  • SH må være senior HF i aktuell disiplin.
  • SH må være aktiv. Med dette menes enten godkjent eller under utdanning av ny hund.

Utnevnelsen medfører et ansvar for at attesteringen skjer iht læringsmål i den aktuelle oppgave.

Den enkelte hundefører vil ha et skjema hvor attesteringer registreres. Signaturer på dette skjema må samsvare med hvem som er tildelt ansvar for attestering.

 

Attestering:

Det vil bli laget ark som passer inn i blåboka for attestering av oppgavene i alle moduler når de er gjennomført. Det er 4 oppgaver i Ettersøkning og 2 oppgaver i Lavine der læringsmålene ikke må fremvises i samme oppgave. Når alle læringsmålene for disse oppgavene er nådd, attesteres det av den som har myndighet til dette. Den som signerer, tar bilde av arket og sender dette inn til administrasjonen.

Disse oppgave er:

  • E-3 Ivaretakelse av pasient, E-5 Generalisering av melding, E-8 Sporoppsøk og E-9 Spor
  • L- 3 Ivaretagelse av pasient/praktisk førstehjelp og L- 5 Markering på skredtatt og melding ved overflatefunn.

Alle andre oppgaver består av delmomenter, disse trenes på og settes til slutt sammen til en ferdig oppgave. For at oppgaven skal attesteres må alle delmomentene være nådd i samme gjennomføring.

Det er hundeførers ansvar å følge med på hvilke læringsmål som er attestert og hva som står igjen.  Alle vil få tilsendt et attesteringsskjema som kan benyttes til å ha kontroll. Ekvipasjer får ikke gå opp til deloppgaver i de forskjellige modulene uten å framvise dette skjemaet.

Godkjenningsprogrammet:

9-årsregelen er fjernet. Det er nå opp til hundeførerne å avgjøre når hunden ikke kan møte til aksjon.  Det vil da si at alle godkjenninger varer i 2 år.