Viktig informasjon fra FTU

Skrevet av: Tor Monsen Publisert: 08.05.2023

/media/50650/img_5186.jpg
Foto: Aud Ingebjørg Barstad
FTU mottar mange søknader om dispensasjoner, og fritak. Spesielt gjelder dette førstehjelpskurs, grunnkurs, nødnett, orienteringsprøven og mørkesøk.

Mange av disse søknadene handler egentlig om at det vil bli en kortere og enklere vei fram til godkjenning hvis man får den innvilget. Hovedmålet til NRH er å godkjenne ekvipasjer til redningstjenesten i Norge, og det viktigste er at ekvipasjene har et godt nivå. Det å skaffe seg ekstra kunnskap og erfaring bør derfor være noe man søker etter. Godkjenningsprogrammet er laget for å sikre at alle har et tilfredsstillende nivå når de blir kalt ut på aksjoner.

Vi ser liten hensikt i at folk får dispensasjon for deler av det teoretiske grunnkurset. Grunnkurset i NRH er ikke spesielt tidkrevende eller dyrt, og det en god felles plattform for alle å ha.

FTU henstiller alle som får henvendelser fra hundeførere om de bør søke disp. om å være restriktiv med å be medlemmene søke. I mange tilfeller står det klart og tydelig i programmet hva som gjelder.

Her er hva som står i godkjenningsprogrammet og dispensasjoner:
Det gis ikke dispensasjoner fra programmet med unntak av de tilfeller der det er spesifikt åpnet for det.

Førstehjelpskurs
Man kan søke om å få godkjent ekstern utdanning som tilfredsstiller kravene til timer/innhold i NRH, men kursbevis kan ikke være eldre enn 5 år. For utdanning som er eldre enn dette må det vises til at denne kompetansen har blitt holdt ved like. Gjennomføring og krav til bestått utdanning er beskrevet i Utdanningsplan for praktisk utdanning og ferdighetsprøver.

Konvertering modul 1 og 2
Elever som kan dokumentere at de har gjennomført tilsvarende utdanning kan søke om å få konvertere dette helt eller delvis.

Ekvipasjer fra Politiet, Forsvaret, HV, Tollvesenet kan søke om konvertering helt eller delvis.

Ekvipasjer som kan dokumentere gjennomført tilsvarende utdanning kan søke om konvertering.

Konvertering modul 3 og 4 ettersøkning
Ekvipasjer fra Politiet, Forsvaret, HV kan søke om konvertering helt eller delvis.

En godkjent lavineekvipasje som ønsker å starte på ettersøkningsgodkjenning, starter på modul 3 ettersøkning.

Konvertering modul 3 og 4 lavine
Ekvipasjer fra Politiet, Forsvaret, HV, kan søke om konvertering helt eller delvis.

Repetisjonskurs førstehjelp
Godkjente ekvipasjer skal gjennomføre repetisjonskurs i førstehjelp hvert 2.år. Kursets varighet er 3 timer. Kurset kan gjennomføres lokalt, av godkjent instruktør i førstehjelp.

Blåbok-ark
Det er hundeførers ansvar å skrive ut blåbok-ark, husk å ha dette med og påse at den som attesterer kvitterer i blåboka.