Viktige datoer for alle i NRH

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 06.02.2018

/media/49644/remember.jpg
Disse datoene må du merke deg

Her kommer en liste over ting å huske på frem til sommeren:

Februar Frist
Hovedstyret  
Saker som HS ønsker på rep. møte sendes distriktsstyrene 01.01
Distriktet  
Søknadsfrist Sparebankstiftelsen 01.01
Lokale lag  
Innmelding til foretaksregisteret, ved endring i lokallagsstyret medio februar
Medlemmer  
Betalingsfrist medlemskontingent 01.02
Saker fra medlemmer til rep. møte, sendes distriktet 15.02
Saker til årsmøte for distriktet 15.02
Manusfrist Redningshunden nr. 1 15.02

 

Mars  
Distriktene  
Avholde årsmøtet  
Søknadsfrist Ekstrastiftelsen 15.03
Innsending av MVA.-kompensasjon 30.03

 

April  
Distriktene  
Saker fra distrikt til rep. møte sendes Hovedstyret med kopi til
alle distriktsstyrer
01.04
Valgkomiteen  
Frist for valgkomiteens forslag til hovedstyre-valg 01.04

 

Mai  
Medlemmer  
Manusfrist Redningshunden nr. 2 15.05