Medlemsbladet

Redningshunden er Norske Redningshunders medlemsblad. Bladet inneholder stoff relatert til organisasjonens arbeid, invitasjoner til kurs og samlinger og artikler fra aktiviteter som medlemmene har deltatt på.

Redningshunden distribueres til Norske Redningshunders medlemmer, samarbeidspartnere, oppdragsgivere, en del media, brukshundklubber og ca 150 av landets dyreklinikker – totalt ca 2000 abonnenter. På denne måten når Redningshunden mange lesere som har hund, redning og friluftsliv som yrke og fritidsaktivitet.

For annonsering i Redningshunden, kontakt redaktør Aud Ingebjørg Barstad på audi@nrh.no.

Manusfrister og utgivelse: 

  • Nr 1: Manusfrist 15. februar, utgivelse i slutten av mars.
  • Nr 2: Manusfrist 15. mai, utgivelse i slutten av juni.
  • Nr 3: Manusfrist 15. august, utgivelse i slutten av oktober.
  • Nr 4: Manusfrist 15. november, utgivelse i desember.

Redningshunden
ISSN: 0803-8961

Redaktør:
Aud Ingebjørg Barstad

Mobil: 909 37 022
aud.ingebjorg.barstad@nrh.no

 

Medlemsblad for Norske Redningshunder

www.nrh.no
redningshunden@nrh.no