Medlemsbladet

Redningshunden er Norske Redningshunders medlemsblad. Bladet inneholder stoff relatert til organisasjonens arbeid, invitasjoner til kurs og samlinger og artikler fra aktiviteter som medlemmene har deltatt på.

Redningshunden distribueres til Norske Redningshunders medlemmer, samarbeidspartnere, oppdragsgivere, en del media, brukshundklubber og ca 150 av landets dyreklinikker – totalt ca 2000 abonnenter. På denne måten når Redningshunden mange lesere som har hund, redning og friluftsliv som yrke og fritidsaktivitet.

For annonsering i Redningshunden, kontakt redaktøren.

Manusfrister og utgivelse: 

  • Nr 4/2018: 15. november, utgivelse til jul 2018.
  • Nr 1/2019: 15. februar, utgivelse i slutten av mars.
  • Nr 2/2019: 15. mai, utgivelse i slutten av juni.
  • Nr 3/2019: 15. august, utgivelse i slutten av oktober.

Redningshunden
ISSN: 0803-8961

Redaktør:
Terje Johansen

Mobil 982 03 359
terje.johansen@nrh.no

 

Medlemsblad for Norske Redningshunder

www.nrh.no
redningshunden@nrh.no