Personvernerklæring for Norske Redningshunder

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av NRH i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og identifikasjonsnumre (f.eks. fødselsnummer og medlemsnummer). I noen tilfeller, som omfatter medlemskap eller frivillighet vil vi be om opplysninger som eksempelvis; navn, adresse, telefonnummer og alder.

Vi bruker denne informasjonen for å bekrefte identiteten til medlemmer slik at vi kan skille på medlemmer med samme navn og fødselsdato. I tillegg blir informasjonen brukt til å sikre at vi fakturerer rett medlemskontingent til rett person. Vi må også kunne kontakte våre medlemmer og sende ut vårt medlemsmagasin, og annen relevant informasjon vedrørende medlemskapet, kurs, aktiviteter og arbeide NRH ellers utfører.

Aktiviteter krever i noen tilfeller at du må være fylt 18 år.

NRH er underlagt taushetsplikt.
NRH selger ikke personopplysninger til tredjepart

Samtykke

Eksempler på tjenester som vil kunne kreve ditt aktive samtykke.
•    Medlemsregistrering
•    Aktivitetsregistreringer, herunder påmelding til kurs/samlinger etc.
•    Påmelding nyhetsbrev
•    Donasjoner

 Informasjon som behandles

NRH lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestillinger eller registrering av våre tilbud og tjenester. I tillegg vil vi kunne lagre helt eller delvis informasjon om bruken av våre tilbud og tjenester, herunder medlemskap, donasjoner, kurs, samlinger og oppfølging knyttet til nevnte aktiviteter.

Påmelding til kurs/samlinger og deltagelse aksjoner

Når du melder deg på kurs og aktiviteter blir du bedt om å oppgi navn, kontaktinformasjon. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset, deriblant sende navnelister til kurssted der dette er nødvendig Det kan og være behov for å dele navnelister med instruktører, kursleder og andre som er med på å arrangere kurset. Etter kurset vil opplysningene kunne bli arkivert, dette for å kunne dokumentere at man har tatt de nødvendige kurs for å kunne f.eks. bli godkjent HF-er. Disse opplysningene vil ikke bli benyttet til andre formål. Tilsvarende er det og for andre aktiviteter, samt aksjoner. NRH deler personinformasjon med HRS/LRS og til systemer knyttet mot redningstjeneste. Men også her vil opplysningene bli ivaretatt ihht. GDPR og kun benyttes til det formål de er oversendt for.

NRH og sosiale medier, nett-medier og trykte medier

NRH benytter organisasjonens profiler på sosiale medier til å dele informasjon om organisasjonen og våre aktiviteter, både til medlemmene og offentlig. NRH har ikke ansvar for informasjon og bilder som medlemmene selv publiserer på sosiale medier. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos NRH. 

Bilder av deg kan dette benyttes på flere flater og i flere sammenhenger knyttet til NRHs aktiviteter. For eksempel kan et bilde både benyttes i medlemsbladet, NRHs nettsider og som illustrasjon på en invitasjon til kurs. Bilder kan ikke benyttes i kommersielle sammenheng uten særskilt samtykke av personen som er avbildet.

Nyhetsbrev

Ved utsendelse av nyhetsbrev så må det i forkant innhentes samtykke fra mottager om at de ønsker dette tilsendt.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å kontakte administrasjonen for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Behandlingsansvarlig

NRH er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål til knyttet NRH sine vilkår eller til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger kan du kontakte oss på post@nrh.no.

 

Nedlastbar versjon av dette dokumentet finner du her

 

Jim Olav Hansen
Daglig leder
Norske Redningshunder