Agdersamling 2018

Skrevet av: Tina Helen Tvedt Publisert: 19.07.2018

/media/49512/y1.jpg
Norske Redningshunder Agder distrikt inviterer til treningssamling 14.- 16. september

Invitasjon til Agdersamlingen 2018

 

Norske Redningshunder Agder distrikt inviterer til treningssamling 14.- 16. september 2018. Det blir treningslag på alle nivå.

Vi tilbyr også B-kurs, og dette starter 12.september.
Det blir egen hundeførersamling med Stig Mebust for godkjente hundeførere i Agder distrikt.

 

Sted:

Vi bor på Evjemoen, ca 8 mil fra Arendal, 6,5 mil fra Kristiansand, og har masse flott treningsterreng innen kort avstand fra Evjemoen. Du kan bo i tomannsrom på Evjemoen eller komme i bobil/campingvogn.

 

Kursavgift inkl. Overnatting og bevertning:

Medlem i Agder distrikt: 800

Ikke medlem: 1500 kr

Prisen gjelder også B- ukas arbeid.
Hundeførersamling med Stig Mebust er for godkjente hundeførere i Agder distrikt. Dette er gratis.

 

Instruktører:

Jørgen Jordal
Vidar Grøndal
Vidar Bråten
Erling Slåtten
Stig Mebust

Oppmøte:

For B-kurset er det oppmøte Onsdag 12. september

Resten av samlingen starter fredag.

Detaljert program med klokkeslett kommer litt nærmere samlingen.

 

Påmelding:

Fyll ut «Påmeldingsskjema Agdersamlingen» ved å trykke på vedlagt link her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohU59BsMPggTZNpLGGKoR1ACFUNVdFT1gzQVFVV0wzVDczNTZRVDMzMDJBUS4u

Påmeldingsfrist er 25.august 2018. Medlemmer av Agder har førsterett på plassene innen 15.august.

 

Betaling:

Betaling føres inn på kontonummer 2801 06 49155, merk med: Agdersamling og navn. Din påmelding er ikke gyldig før det er betalt (siste frist 5. september).

 

Forfall?

Av hensyn til andre som står på venteliste må eventuelt frafall meldes snarest.

Kursavgift refunderes ikke, men kan bli ettergitt dersom forfall skyldes sykdom som er bekreftet med lege-/veterinærattest, eller dersom kursledelsen finner noen som kan overta plassen.

 

Spørsmål?

Om program, lag og annet:
Wenche D. Alsand tlf: 98035662 mail: Wenche.alsand@nrh.no

eller
Tina H Tvedt tlf 97028179 mail: Tina.Helen.Tvedt@nrh.no