Internsamling våren 2019

Skrevet av: Tina Helen Tvedt Publisert: 04.04.2019

/media/49559/received_10155158615990482-1.jpeg
Internsamling Våren 2019

Norske Redningshunder Agder distrikt inviterer til INTERN treningssamling 30.mai – 2. juni. Denne samlingen er kun for aktive medlemmer i Agder distrikt.
Det vil bli blanda treningsslag, og trening blir lagt opp etter ønske.
Et av lagene vil ha spesielt fokus på rundering


A- prøver vil bli holdt før samlingen starter 30. mai. ( se egenpåmeling på NRH sin terminliste) Prøveleder er Anette L Hagane.

Ønsker om andre prøver (appell, felt, mørkerundering), oppgis ved påmelding.

 

Sted:

Vi bor på Evjemoen, ca 8 mil fra Arendal, 6,5 mil fra Kristiansand, og har masse flott treningsterreng innen kort avstand fra Evjemoen. Vi prøver å etterkomme ønske om enkeltrom. Det er mulig å komme i bobil/campingvogn.

Kursavgift inkl. Overnatting og bevertning:

Kursavgift: 1100,-

 

Frokost og lunsj skal deltakerene selv stå for. Alle kjøper inn det de tror selv de spiser, også deles det på av alle. Samarbeid gjerne med andre, slik at vi får litt forskjellig innhold i kjøleskapet.

Felles middag alle dager er inkludert i kursavgiften.

 

Det vil bli laget lister for kjøkkentjeneste, og disse forventes at blir fulgt!

Instruktører:

Frode Sjovatsen
Mette Madsen ( runderingslag)
Vidar Bråten
Karen Sofie Skotheim

 

Oppmøte:

Oppmøte torsdag 30. mai mellom 17.00 -18.00. Dere som ikke får fri fra jobb fredag 31. mail er hjertelig velkomne til å komme fredag ettermiddag.

 

Detaljert program med klokkeslett kommer litt nærmere samlingen.

 

Påmelding:

Fyll ut «Vårsamling Norske Redningshunder Agder» ved å trykke på vedlagt link her:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHxXMfeyBkavrPB2_RohU6T6vBq3za1HgosWIjJNudJUN1E3WDMxNlFLOVpBMlVVTUVVTDAyTlpBNy4u

 

Påmeldingsfrist er 13. mai.

 

Betaling:

Betaling føres inn på kontonummer 2801 06 49155, merk med: Vårsamling Agder og navn. Din påmelding er ikke gyldig før det er betalt (siste frist 20.mai)

 

Forfall:

Kursavgift refunderes ikke, men kan bli ettergitt dersom forfall skyldes sykdom som er bekreftet med lege-/veterinærattest, eller dersom kursledelsen finner noen som kan overta plassen.

 

Spørsmål:

Kursleder:

Tina H Tvedt
tina.helen.tvedt@nrh.no
97028179