Frivilling + Uunværlig

Norske Redningshunder jobber for å finne savnede ved hjelp av hund. Organisasjonen har rundt 1600 medlemmer. Av disse er ca. 300 godkjente hundeførere.


Vårt arbeid