Konflikthåndtering – hemmeligheten bak en god konflikt

Skrevet av: Mai Lill Strysse Publisert: 29.11.2021

/media/50470/bilde-1-konflikthaandteringskurs.png
En spent gjeng Foto: Reidun Nørstebø Eidsvig
Distrikt Buskerud tok initiativet til å avholde et konflikthåndteringskurs i oktober for sine medlemmer som sitter både i distriktsstyret og lokallagsstyrene.

Tre timer en onsdag kveld ble satt av til å snakke om konflikthåndtering i Norske redningshunder. En skulle kanskje tro at dette skulle holde, men nei. Med en engasjer gjeng og med godt humør satt samtalene lett om et kanskje vanskelig og tungt tema.

Foredragsholder Sylvia Jacobsen kommer ikke langt ut i sin presentasjon før hun kommer med sitatet: «En konflikt er en god ting!». Det var nok noen skeptikere i rommet med det sitatet, men ved nærmere forklaring ble det klarere. Måten en bruker en konflikt på kan føre oss og organisasjonen videre. Det ville vært kjedelig om det aldri ble noen diskusjoner rundt bordet når en skulle snakke om «veien videre».

Det er ingen hemmelighet at engasjement kan skaper konflikter - og er det noe vi har i NRH så er det engasjerte mennesker. Dette er også noe vi er helt avhengig av å ha. Vi er tross alt en frivillig organisasjon som overlever på medlemmenes engasjement for den frivillige redningstjenesten.

Siden vi er en gjeng med engasjerte mennesker kan fort en konflikt oppstå. Noen føler seg oversett, noen føler seg ikke hørt og andre har rett og slett forskjellige måter å gjøre ting på. Som følge av dette kommer konfliktene fort hvis ikke vi er flinke til å ta tak i dem. Hvis en konflikt blir tatt tak i tidlig vil partene være mer åpne for en dialog enn hvis den har fått bygget seg opp over lengre tid. På den måten vil en konflikt bli en god ting når den blir tatt tidlig tak i. Vi får en diskusjon på «veien videre» og hvordan vi sammen kan jobbe for å nå våre felles mål innad i denne herlige organisasjonen.

Det å gå gjennom hva en konflikt kan være, hvorfor de oppstår og at en konflikt er en god ting var veldig bra for en gjeng som har mest lyst til å være ute i skogen og trene hund. Motivasjonen til å ta tak i de konfliktene som kommer for å holde de på et lavt nivå var desidert høyere på veien ut enn inn av lokalene denne onsdagskvelden.