Takk for innsatsen

Skrevet av: Inge Murberg Publisert: 19.12.2023

/media/50685/2023-buskerud-god-jul.png
Redningshundeleven Cox og redningshunden Poco
Buskerud distrikt ønsker alle en riktig god jul

Året 2023 har vært et år med mye innhold for våre medlemmer, redningshunder og hundeførere. Vi har jobbet med innføring av nytt godkjenningsprogram, det har vært gjennomført øvelser, mange utfordrende søk og redningsaksjoner samt mye utdanning i hele distriktet vårt.

Distriktstyret ønsker å takke medlemmer, hunder under utdanning, hundeførere, redningshunder, instruktører, beredskapsansvarlige, operative ledere, kameratstøtter, tillitsvalgte i lokale lag og ikke minst våre sponsorer. Takk for innsatsen !

2023 er snart bak oss, og nye utfordringer kommer i 2024.  Vi ønsker dere alle en riktig god jul i hus og hundehus.

-Styret Buskerud