10 år siden 22.juli 2011

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 22.07.2021

/media/50415/2012-v2.jpg
Inge Murberg (t.v) i KO sammen med politiet. Foto: Privat
Det er 10 år siden 77 mennesker ble skutt og drept på Utøya. NRH stilte med hundeførere og operativt personell etter terroren.

NRH hadde 63 mannskaper, hvorav 48 hundeekvipasjer rundt Utøya, og i Regjeringskvartalet 6 ruinekvipasjer og to søksledere pluss operativ leder i beredskap. I tillegg var hovedstyret og administrasjonen involverte for å få oversikt over ressurser og situasjonen.

Minnene kommer tilbake
Inge Murberg er operativ leder i Oslo, Asker og Bærum, og er en av mange NRH´ere som gjorde en stor innsats i forbindelse med 22.juli. Han befant seg i Trondheim da beredskapsansvarlig i Buskerud ringte ham for 10 år siden.
- Jeg kan kjenne at jeg blir tatt med tilbake til det, sier Inge, som straks satte seg i bilen og kjørt sørover. Underveis lyttet han til radiosendingene for å få med seg all tilgjengelig informasjon om terrorhendelsen. Likevel var det en veldig uoversiktlig situasjon han sto overfor.
- Det var en sterk opplevelse å komme til Sundvollen, som var blitt mottakssenter for pårørende og overlevende, samt samlingssted for flere organisasjoner og etater. Stemningen var spesiell, forteller Inge.

Stor leteaksjon
Først var informasjonen at rundt 12 personer var drept. Da tallene ble oppjustert forstod alle at dette var en mye større hendelse enn noen av de involverte hadde vært med på tidligere.
- Vi gjorde egentlig det samme som vi hadde trent på og gjort tidligere, men vi måtte gjøre det i større skala, sier Inge. Totalt var 48 hundeekvipasjer i søk i løpet av 1,5 døgn rundt Utøya. Jobben bestod i å avklare områder.
- Vi søkte etter overlevende i områdene der folk kunne ha tatt seg i land, og på øyene rundt. Vi gikk aldri inn på selve Utøya. Politiet visste ikke om det fantes flere gjerningsmenn.

Reaksjoner
I ettertid gikk det i større grad opp for deltagerne i redningsaksjonen hva de faktisk hadde vært med på. Også Inge, som har solid erfaring fra Forsvaret, kjente på nye følelser etter de voldsomme opplevelsene.
- Informasjonsbehovet mitt var stort i etterkant, forteller Inge.
- Jeg ville vite mest mulig for å skjønne hva dette var. I ettertid kjenner jeg på en god følelse av å ha gjort en innsats sammen med mange gode NRH kollegaer, men det var mange andre tanker også, sier Inge.

I neste utgave av Redningshunden vil vi snakke mer med personell fra NRH som deltok etter terroren på Utøya og i Regjeringskvartalet.