1300 km med søk etter Sigrid(16)

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 13.08.2012

/media/48561/espen-lindgren-og-hunden-indy-i-soek.jpg
Frivillige redningshundefører har lagt en enormt stor innsats i leteaksjonen etter Sigrid Giskegjerde Schjetne(16), som har vært savnet siden forrige søndag. Norske Redningshunder har stilt med rundt 40 hundeekvipasjer, som har søkt døgnet rundt, i all slags vær.

Sammen med politiets hunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp har Norske Redningshunder gått over 1300 km i søk i løpet av de 4 dagene leteaksjonen pågikk.

Norske Redningshunder har veldig godt samarbeid med de andre aktørene i redningstjenesten i Norge, både ute i terrenget og under planlegging og ledelse av aksjoner. Og sammen sørger vi for at områdene blir søkt på best mulig måte.

Alle som søker bruker GPS-navigasjon, som gjør at vi får nøyaktige posisjoner hvor man har søkt.
Underveis i aksjonen ble alle søk logget og samlet, slik at aksjonsledelsen til en hver tid hadde full oversikt over hva som var dekket.

I tillegg til bakkemannskapene har både et Sea King redningshelikopter, politihelikopteret og motorsykler fra politiet også deltatt i søket.

Norske Redningshunder er en landsomfattende humanitær redningsorganisjon. Alt arbeid for NRH er basert på frivillighet. Så vi i Norske Redningshunder er glade for velvillige arbeidsgivere som lar oss bidra på den måten vi gjør.

Og vi er ofte ute på leteaksjon. Hittil i år har vi hatt rundt 220 leteaksjoner rundt omkring i hele landet. Og vi er klare for flere oppdrag, dag og natt!

Å være med i Norske Redningshunder er ikke en hobby, det er en livsstil.

Hvorfor benyttes redningshunder i søk etter savnede mennesker:

Det er redningshundens fantastiske luktesans som gjør den så godt egnet for redningstjenesten hvor den søker etter savnede mennesker. Sammen med hundeføreren utgjør de et team der hundeføreren legger opp og styrer søket, hvor hunden, ved hjelp av nesen, klarer å lokalisere mennesker eller spor etter mennesker.

les mer på www.aksjoner.no