250.000 kr til NRH!

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 05.12.2018

/media/50013/img_1345.jpg
Styreleder i Stiftelsen UNI, Paul Manger (t.h) og daglig leder i NRH, Jim Olav Hansen
En gledelig nyhet på selveste frivillighetsdagen!

Norske Redningshunder er ikke vant til å motta priser og overraskelsen var meget stor da vi fikk melding at styret i Stiftelsen UNI har besluttet å tildele Skadevernprisen 2018 til Norske Redningshunder.

Beløpet har ikke vært kjent før i dag, og Stiftelsen UNI gir oss hele 250.000,- 

Jim Olav Hansen var til stede på utdeling, og var veldig glad og fornøyd etter gaveoverrekkelsen.

– Dette settes det veldig stor pris på, sier Jim. Dette er en honnør til alle våre folk som hver eneste dag bidrar til å redde liv!

Pengene kommer godt med, og skal primært brukes til kompetansehevning i alle ledd.

 

 


Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens vedtekter sier det slik:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av Stiftelsens kapital, som i det alt vesentlige er plassert i aksjer og andre finansielle aktiva.

Stiftelsen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.