Aktivitetskrav til operative ledere

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 12.03.2019

/media/50074/ol-nrh.jpg
Arkvifoto fra OL-kurs 2018, (fv.) Charles Johnsen og Kent Rabben Foto: Stig Mebust
Det har blitt innført et aktivitetskrav for at operative ledere skal beholde godkjenningen som OL

Etterspørselen av våre operative ledere (OL) har økt de siste årene. Det nasjonale OL-kurset som startet i 2016 har bidratt til et godt kompetanseløft
Pt. har NRH rundt 90 godkjente OL-er.

Flere BA-er har etterlyst mulighet for å "rydde" i listene over godkjente OL-er. NBU ser seg helt enig i dette fordi flere som er med på lista med overgangsordning ikke har vært OL på lang tid, eller har kanskje ikke den kompetansen som ønskes.

NBU har derfor kommet frem til følgende:
• OL-er som har OL-kurs er godkjent for fem år
• OL-er med overgangsordning må kunne vise til aktivitet fra aksjoner eller øvelse, og er godkjent for to år.

Oversikt for OL-aktivitet kan hentes ut fra SAR-databasen, og BA ta dette med i BAs beretning.
BA må rapportere inn OL-er som har deltatt på øvelser, slik at disse blir "fanget opp", fordi dette ikke kan hentes ut fra SAR-rapport.
Dette vil gi oss en oversikt over OL-er som brukes, og NBU mener at dette er tilfredsstillende som en oversikt over aktivitet.

Krav til aktivitet kan være noe vanskelig da det kan være få aksjoner i beredskapsområdet.
BA kan gjennom øvelser lokalt trene/oppfriske kunnskapsnivå på OL-er.
Dersom BA selv ikke har OL-kompetanse må denne innhentes ved behov.
Øvelser kan være operative, "table top"/ oppgavebasert som et eksempel.